طب گیاهی سنتی ایران

پرسشهاپاسخها         مزاجسنج

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

Tele: 02177671031            info@hakimabbas.ir

زوکام یا گریپ ( سینوزیت )

تعریف

در اصطلاح گیاه درمانی اگر آبریزش از بینی به طرف خارج باشد زکام و اگر به طرف حلق و سینه رهسپار گردد نزله نامند که این خود زمینه را برای برنشیت و ورم ریه و سایر بیماریهای ریوی مستعد می سازد چه مزاج بیمار گرم و چه سرد باشد باید تا سه روز بجز آش جو هیچ طعامی و آشامیدنی ندهند.

عناب، سه پستان، گل اروانه، بنفشه به صورت جوشانده بکار برند و از غذاهای سرخ کرده و ترش بسیار سرد و محرک بپرهیزند و نیز از ماش، اسفناج، سبوس گندم، نشاسته به صورت حریره و روغن بادام و شکر استفاده نمایند اگر بیماری که مبتلا به زکام است بر روی شکم بخوابد و صورت را روی بالش گذارد تا ماده بتواند بهتر جاری شود در بهبودی بیمار مؤثر است زیرا در این صورت مایعات از حلق به طرف پائین سرازیر نمی شود. مبتلایان به زکام بتید حتماً سر را پوشیده دارند و از هوای سرد و شمالی بپرهیزند، هرچند عطش داشته باشند نباید آب سرد بنوشند. اینگونه بیماران کمتر بخوابند زیرا ماده بیماری زا بیشتر می تواند به سوی حلق سرازیر شود و بیشتر به حالت نیمه نشسته بسر برند و استراحت کامل کنند.

نسخه:

برای مزکوم یا صاحب زکام

ریشه ایرسا 10 گرم

کتیرا 5/2 گرم ریشه

شیرین بیان 10 گرم

همه را نرم کوبیده خوب سائیده خمیر کرده به صورت قرصهائی به اندازه مغز پسته تهیه کرده و مدام در دهان قرار دهند. و در وقت خواب گیشنیز، کتیرا و گل بنفشه را کوبیده با نبات سائیده یک قاشق مرباخوری میل نمایند.

گفتار بقراط (اگر ماده نزله به سوی ریه ریزش کند پس از چندی به چرک مبدل خواهد شد) این نیز پایه اولیه بیماریهای ریوی به علت سینوزیت ها، می باشد. جویدن یخ و آب خیلی سرد همه مولد نزله اند.

درمان زکام در هوای گرم

نسخه:

از شیر خشت می توان در اینجا استفاده نمود شربت بنفشه، نیلوفر و ماءالشعیر مفید است مالیدن روغن بنفشه در بینی مؤثر است. صندل، گل سرخ، کافور، گلاب و سرکه، را مدام بویند اگر گلو دردی بدون چرک همراه زکام باشد از پخته عدس و پوست بلوط می توان غرغره نمود برای اینکه زکام به ریه ها آسیبی نرسانند می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

نسخه:

زکام در هوای سرد

که علت آن هوای بسیار سرد باشد، نوشیدن و بر سر و رو ریختن آب خیلی سرد خوب نیست این سردردها با سنگینی سر، کدورت حواس و کسالت روان و روحی و خروج رطوبت و سفید یا کبود رنگی از بینی و حلق همراه است.

درمان:

جوشانده بابونه، گل بنفشه، مغز ناخنک، مرزنجوش، وشبت را انتخاب کرده سر را بشویند و سیاهدانه بو داده و انیسون بو کنند و از جوشانده انجیر 10 دانه مویز 30 دانه در عسل ریخته صبح و ظهر و شب میل نمایند. و یا 10 گرم تخم کتان را بو داده در یک استکان عسل ریخته سه مرتبه میل نمایند. اگر آب ریزش بینی زیاد باشد از جوشانده انیسون بخور دهند واگر عطسه زیاد باشد از آب بادروج در بینی کنند (بادروج گیاهی است که به آن ریحان کوهی نیز گویند و تخم آن بسیار کوچک و سیا رنگ بوده گه به آن تخم شربتی گویند و در فارس زیاد دیده می شود) یا اینکه پودر تنباکو بو کنند.

نسخه:

نسخه برای زکامهای مزمن و کهنه

نسخه:

زکام در افراد پر خون و فشار خونی و چاقها

که علائمی چون سرخی صورت و چشم ها و سنگینی سر و کدورت حواس و شیرینی دهن مایل به بوی بد خروج مایعات سفت مایل به سرخ از بینی و غیره همراه است.

درمان:

این بیماران بایستی فصد شوند تا مقداری از خون آنها کم شود و سپس از شربت بنفشه و عناب و سه پستان و غیره بدن را پاکسازی نمایند ماءالشعیر نوشند اگر لازم شود که آب ریزش بینی را بند آورند از شربت عناب و شربت گل بنفشه و اگر سیلان و رقیق شدن مایعات بینی لازم باشد از جوشانده بابونه و مرزنجوش و مغز ناخنک و غیره استفاده نمایند این جوشانده را بایستی از طریق سرشویه هم بکار ببرند.

تبخیر عود یا سندورس یا مرزنجوش برای اینگونه بیماران مفید است که می توان مقداری از این داروها را جوشانده به صورت بخور در فضای اطراف بیمار قرار داد.

اگر آب ریزش بینی خیلی رقیق باشد شربت گل بنفشه خورند که منضج است اگر لازم باشد که ماده مرتباً خارج شود از دادن شربتهای سفت کننده ماده خودداری شود اگر ماده غلیظ باشد و باعث درد شدیدی شده باشد بایستی برای رقیق شدن و سیلان و جاری شدن آن از تبخیر کاغذ و عنبر و کنجد استفاده نمایند یا سنگ داغ را در سرکه انداخته و سبوس در سرکه داغ شده ریخته بخور دهند، ماءالشعیر نیز مفید است یا اینکه ماءالشعیر را در روغن بادام و نبات و گلاب و آب انار ریخته میل نمایند.

نسخه:

زکام در مزاج صفراوی

علائمی چون سوزش چشم و سر، سیلان اشک، تلخی دهان، عطش، خروج رطوبت از دهان و بینی.

درمان:

فلوس یا خیار شنبر را در آب میوه ها یا سکنجبین ریخته میل نمایند (5/2 گرم فلوس در یک لیوان آب سکنجبین) شربت سه پستان نوشند از جوشانده گل بنفشه گل خطمی و برگ کاهو و پوست خشخاش سر را بشویند با گلاب و ماءالشعیر غرغره نمایند.

زکام در مزاج بلغمی

این بیماری در این مزاج آسیب فراوانی نمی رساند زیرا مراج هر دو یکی است.

درمان:

ازجوشانده گل زوفا، ریشه شیرین بیان، انجیر، گل قند و ترنجبین تلیین مزاج نمایند عوض آب، گلاب بنوشند حریره از سبوس گندم و مغز بادام مفید است اگر لازم باشد که ماده یا مایع خروجی بینی رقیق شود از جوشانده بابونه شبت مغز ناخنک، و آویشن سر را بشویند، اگر سیلان تمام شود می توان از تبخیر شکرسرخ یا سنبل یا دانه اسفند، سندروس، کندر، مر، میعه سایله، و یا از قسط استفاده نمود.

زکام در مزاج  سوداوی

مزاجهای سوداوی کمتر گریپ می شوند و اگر مبتلا شدند آسیب بیشتر می بینند زیرا خشکی چشمها، سنگینی سر و خشکی بینی، سردرد شدید، در اینجا بیشتر دیده می شود، دهان بوی چیز سوخته می دهد و بوی دود از بینی و دهان احساس می شود و زود تبدیل به عفونت سینوسها می گردد.

درمان:

با جوشانیده برگ خطمی، گل بنفشه، برگ کاهو، کدو، سر را بشویند، ماءالشعیر خشخاش و حریره از شکر و نشاسته مفید است اگر سده یا ماده بیماری زا تمام شد می توان از تبخیر سندروس استفاده نمود.

برونشیت در تعقیب گریپ

در نزله های سخت که با سوزش حلق و سینه همراه است می توان از لعاب به دانه با عرق گل استفاده کرد اگر شربت بنفشه به آن اضافه شود بهتر است و ریشه کاسنی را نیز جوشانده روزی سه لیوان میل نمایند ( 10 گرم برای هر لیوان ) که باعث باز شدن صدا و صاف شدن آن می گردد اگر صدای بیمار گرفت که آن نشانه ورم حلق و طنابهای صوتی می باشد بایستی از نسخه زیر استفاده نمود.

نسخه:

آب ریزش و عطسه زیاد فصلی ( رینیت آلرژیک )

قبلا در باره علت این بیماری در مبحث آلرژک بحث شده است، در اینجا به درمان آن از طریق گیاه درمانی اشاره می شود، لازم به توصیه است که بیماران مبتلا بایستی تا پایان آخرین علائم بیماری درمان را ادامه داده و بیماران زیادی با درمان زیر بهبودی حاصل کرده اند.

درمان:

مرزنجوش 5 گرم چهار قسمت کرده و هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صاف نموده در محل خنکی نگهداری کنند روزی شش مرتبه مقداری از آن را استنشاق نمایند ( آب آن را در بینی کشند )

نسخه:

اگر بیماری آلرژیک یا گریپ فصل سخت باشد بایستی 5 گرم سیاه دانه را نیم کوب کرده در نصف استکان آب جوشانده تا به نصف برسد. سپس آن را صاف کرده و در یک قاشق روغن زیتون تازه بی بو ریخته کمی گرم نمایند تا آبها تبخیر شود سپس 3 مرتبه در روز در بینی بچکانید.

برای استنشاق، آب داروی جوشیده شده که در زیر به آن اشاره شده است مفید است از آن برای غرغره نیز می توان استفاده کرد.

نسخه:

ونسخهای مجرب و مؤثردیگرکه پس از پرکردن فرم مزاج سنج به شما ارائه خواهد شد:

 

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

پیش گفتار طب گیاهی - سنتی


پیش گفتار 

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس و ستایش خدای را که همه موجودات هستی ( انسان،نبات،جماد ) را از چهار ارکان اصلی آب،هوا،خاک وآتش آفریده است. 

 سپاس و ستایش حضرت علیمی را که نسخه ی بی زبان الذی اءنزل الدواء از کلمات الدواء از کلمات حکمت بالغه او به مزاج تمام بیماران سازش داشته واز داروی شفابخش (( ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین )) ورهبری او به سوی گسترش بهتر (( الذی خلقتنی و هو یهدین )) و تغذیه صحیح تر و غذای نیروبخش (( هو یطعمنی و یسقین )) و شفای حکیمانه (( واذا مرصت و هو یشفین )) و نیروی حیات بخش (( والذی یمیتنی ثم یحیین )) و نیز سپاس به پیشگاه یکتائی که همه ی عاصیان طمع به لطف و کرمش دوخته و (( والذی اطمع ان یغفرلی خطیئتی یوم اادین )) که ای پروردگار یکتا (( هب لی حکما و الحقنی بغالصالحین )) و الحمد الله کما هو اهله ایزد یکتائی را که به حضرت موسی ( ع ) چنین فرمود: (( اتریدان یبطل حکمتی بتو کلک عما من اودع منافع فی هذه العقا فیرفبعزتی و جلالی ما اشفیک حتی تستمل مما عینوا )) و درود بر آخرین پیامبرانش محمد ( ص ) که فرمود (( لکل داء دواء هر دردی را درمانی است اما افسوس که آدمی نه سپاس تندرستی و سلامتی را به جا می آورد و نه درود زندگی و حیات را. پس از مرگ ناله می کند  که ای کاش دو باره به زندگی دنیا بر مکشتم که می دانستم چه باید کرد، غافل از اینکه هر روز که از خواب بیدار می شود، آنچنان است که به این جهان برگشته است این رفت و برگشت هزاران مرتبه تکرار می شود، اما هنوز در خواب غفلت است که نه در کردار ونه در گفتار و نه در خوراک و پوشاکش تغییری می دهد هر روز مریض تر از روز پیش و عاصی تر از روز نخست.

 

نسخه درمان بیماری گناه

حضرت امیر المومنین علی ( ع ) خدایت رحمت کند آیا برای درد گناه داروئی آورده ای ؟ طبیب مگر، گناه درد یا بیماری است.

 حضرت امیر المومنین علی (ع) آری گناه بیماری است و مردم را به زحمت انداخته است. بلی از اینجا برخیز و به بوستان ایمان برو چون وارد شدی مقداری از ریشه درخت نیت و دانه های پشیمانی و قدری از درخت توبه و تخم ورع و میوه فهم و اندوه از شاحه های یقین و مغز اخلاص و پوست اجتهاد و مقداری هم از ساقه های انابه و زهر برگردان تواضع گرفته همه را به حواس جمع و با دلی متوجه و فهمی سرشار، با انگشتان تصدیق و کف توفیق میان طشت تحقیق می ریزی و با آب چشمانت شستشو می دهی و آنگاه تمام را در دیگ امید ریخته و با آتش اشتیاق می جوشانی، آنقدر تا مواد زائد در جوش جدا شده و عصاره و خامه حکمت بدست آید، سپس آن را گرفته در بشقاب رضا و تسلیم ریخته و باد نفخ و نسیم استغفار بر آن میدمی تا بیشتر از آنکه فاسد شده، خنک شود و این برایت گوارا می شود آنگاه در جائی که آدمی نباشد و جز خدا کسی ترا نبیند می نوشی این است داروئی که درد گناه را ساکت و جراحات معصیت را التیام می بخشد چنانچه اثری از آن باقی نمی ماند یافعی در روض الریاض.

 

وبلاگ حکیم عباس بطور رایگان خدمات درمانی ( طب گیاهی - سنتی ایران ) را با تکنیک پیشرفته جهت مشخص کردن غالب خطای مزاجها و نسخه برای پاک کردن خطای غالب مثال صفراوی - سوداوی - بلغمی - و دموی ( پرخونی ) و راه درمان اکثر بیماریها و برخی از بیماری های که امروزه در علم پزشگی داروی برایش یافت نشده یا اگر هم هست به صورت مسکن پیشنهاد می شود را در هر دو علوم یعنی شیمیایی و گیاهی ارائه می کند و معمولاً داروی گیاهی پیشنهاد میدهد. و هم وطن نان عزیزم می توانند از این فرصت بهره کافی را ببرند. در اینجا از پزشکان متخصص و متعهد در هر زمینه ای که تخصص دارند و علاقه به خدمات رایگان هستند دعوت به همکاری می شود. نظرهای شما باعث دلگرمی ما خواهد بود 

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

درد

محرك گيرنده حس درد

درد منتشره

درد های مربوط به مری

دردهای مربوط به معده

دردهاى مربوط كيسه صفرا

دردهاى لوزالمعده

دردهاى كليوى

تیک دردناک

درد مکانیسم محافظ بدن

درد یک مکانیسم محافظ بدن است. زیرا موقعی تولید می شود که ضایعه ای بافتی ایجاد شده باشد، بدین ترتیب باعث می شود که شخص در صدد دفع عامل آن بر آید مثلاً نشستن مدت زیادی روی پاها یا تحت فشار چیزی قرار گرفتن به علت قطع جریان موقتی خون و تحریک عصب مربوطه، درد ایجاد می شود.

محل اصلی درد به علت پیچیدگی شاخه های عصبی و زیادی آنها بطور دقیق تعیین نمی شود مگر جائی که از رشته های عصبی کمتری بر خوردارند مثل دستها و نوک انگشتان، این گونه دردها ممکن است در محل اصلی خود حس نشود و در جای دیگری محسوس شوند، مثل دردهای انتقالی معده به سینه و قفسه صدری یا انتقال دردهای سیاتیکی در اثر آسیب مهره های کمری به پاها و زیررانها ( در صورتی که مهره کمتری آسیب ببیند درد در زیر رانها حس می شود. )

محرک گیرنده حس درد

معتقدند که نسوج، هیستامین آزاد می کند و این ماده باعث تحریک گیرنده های حس درد می شود این ماده حساس کننده در هر ضایعه بافتی به وجود می آید و اگر این ماده از خارج هم به بدن تزریق شود درد شدیدی را ایجاد می نماید. بعضی از داروها اثر خنثی کننده گی روی ماده دردزا دارند که با خوردن آنها باعث تسکین درد می شود. ( علت تسکین دردها، خنثی شدن این ماده است ).

محل دریافت حس درد

دردهای بدن پس از اینکه وارد نخاع شدند از آنجا به طرف مغز رفته به ناحیه خاکستری قشر مقزی می رسند پس از گذشتن از این مسیر درد حس می شود.

طاقت افراد نسبت به درد

طاقت افراد نسبت به درد حیل متفاوت است بطوری که بعضی کوهی را مو و عده ای موئی را به کوه نشان می دهند لذا واکنشهای روانی که نسبت به درد ایجاد می شود نمی تواند ملاک کاملی برای شدت درد باشد، این واکنشها عبارتند از، اضطراب، گریه و ناله، افسردگی، تهوع و تحریک پذیری های دیگری که هیچکدام برای طبیب ملاک کاملی برای وجود و عدم شدت درد نیست این تظاهرات مربوط به زمینه روحی بیمار است.

درد منتشره

بیشتر دردها دورتر از محل حقیقی خود حس می شوند، گاهی دردهای سطحی نقطه ای از بدن در جای دیگری خود را نشان می دهند و زمانی دردهای داخلی به سطح بدن می رسند یا درد، احشایی، داخل شکم براحشاء دیگر داخل شکم سرایت می کند.

بطور کلی می توان گفت که دردها گرچه ممکن است از یک عضو باشند لیکن می توانند بیشتر اعضای دیگر را تحت قلمرو ناراحتیهای خود قرار دهند. برای تسکین این دردها اگر داروئی باشد که دارای خاصیت تسکینی روی بیشتر اعضاء را داشته باشد دارای اهمیت زیادی است که خوشبختانه این خاصیت در داروهای گیاهی موجود است و یک داروی تجویز شده گیاهی علاوه بر این که زیانی برای بدن ندارد می تواند بیشتر اعضای بیمار را تحت درمان و بهبودی قرار دهد.

دردهای احشایی اعضاء مختلف

درد قلبی، چون قلب نسبت به ضربه های مستقیم حساس نیست و درون قفسه سینه قرار گرفته لذا بیشتر دردهای قلبی بایستی مربوط به کم خونی عضله قلب دانست این دردها بیشتر به قاعده، گردن، عضلات سینه و در امتداد بازوها مخصوصاً بازوی چپ از طرف بالا به پائین منتقل میشوند و این دردها بیشتر در طرف چپ سینه نیز احساس می شود، درد کم خونی عضله قلب ممکن است در اثر تنگ شدن عروق کرونر به علت اسپاسم یا انقباض باشد در اسکلروزیا سخت شدن عروق غذا دهنده قلب، این عروق به علت فوق دایما تنگ بوده که نتیجه اش درد دایم جلو قلبی را سبب خواهد شد.

وجود لخته خون یا چربی در این عروق، درد جلو قلبی دائم خواهد داد یکی دیگر از علل مهم این دردها و سکته های ناگهانی، چاقی و زیاد بودن چربی خون و زیادی وزن بدن است، در اثر استرس و هیجانات و حرص و جوش خوردنهای اضافی دردهای جلوقلبی فراوانی دیده می شود.

اضطراب و نگرانی برای چاقها، چرب خونها و پر خورها عامل بسیار بدی خواهد بود، زیرا این عوامل، موجب سکته است.

دردهای مربوط به مری

 دردهای مری معمولاً در حلق، قاعده گردن، بازوها و ناحیه میانه سینه خود را نشان می دهند قسمتی از مری که به معده وصل می شود بدون اینکه ارتباطی با قلب داشته باشد، درد آن به قسمت جلوی قلب منتشر می شود، این دردها در اثر گشادی ته مری یا التهاب معده یا مسمومیت ها به علل میگروبی پیدا می شوند.

دردهای معده

دردهائی هستند که از ته معده شروع می شوند، اصولا مربوط به التهاب معده می باشند در قسمت بالا یا اندکی در پائین قلب حس می شوند و این دردها بیشتر شباهت به سوزش دارند و به سوزش قلبی معروف هستند، دردهای زخم معده بیشتر در زیر استخوان جناق سینه و بالای ناف خود را آشکار می سازند و تقریباً نقطه ای شکل هستند و بیشتر مبداء شیمیائی دارند، که به علت زیادی اسید های معده می باشند.

دردهای مربوط به مجاری کیسه صفرا

این دردها در قسمت میانی اپی گاستر ( معده ) احساس می شوند و محل آنها تقریباً منطبق بر محل درد زخمهای معده است و دارای سوزش هستند از این رو شبیه به دردهای زخم معده می باشند اما رابطه آنها با غذا مثل رابطه زخم معده با غذا نیست، دردهای مربطه به کیسه صفرا بیشتر در نقطه ای از شانه راست حس می شوند که با خوردن غذای چرب و سرخ کرده و پر حجم بیشتر می گردند.

دردهای مربوط به لوزالمعده

در اینجا دردهای بسیار شدیدی در جلو و عقب لوزالمعده حس می شود که به دردهای کشنده معروف است.

دردهای کلیوی

کلیه، لگنچه و حالبها همگی در پشت صفاق قرار دارند و بیشتر درد درپشت عضو رنجور حس می شود، گاهی هم به زیر شکم منتقل می شوند، درد مربوط به مثانه مستقیماً روی خود مثانه احساس می شود گاهی درد مثانه به کشاله ران و بیضه ها تیر میکشد درد سنگ کلیه در ناحیه کلیه و سنگ حالب در ناحیه مثانه و جلو شکم و سنگ داخل مثانه به سر آلت وتنه آلت و به کشاله ران تیر می کشد.

دردهای مربوط به زاهدان

در زیر شکم احساس می شود اگر تخمدانها و جسم رحم آزرده شده باشد معمولا در دور دیواره شکم، قسمت تحتانی تنه یا به پشت کشیده می شود.

تیک درد ناک

پدیده تیک درد ناک به دردهائی گفته می شود که شبیه به فرو رفتن خنجر باشد و در بعضی از اشخاص در یک طرف صورت پیدا می شود و دردی شبیه برق گرفتگی ایجاد می کند که بسیار طاقت فرسا است و بیشتر در مسیر اعصاب سوم و پنجم انتشار می یابد و هر بار ممکن است چند ثانیه طول بکشد و گاهی بیشتر و معمولا تحریک نقاط حساس صورت مثل پوست سریا دهان یا بینی یا گوشه های لب باعث شروع ناگهانی درد می شود این نواحی را نواحی انفجار می نامند گاهی هنگام فرو رفتن لقمه غذا و تماس آن با لوزه ها درد شروع می شود. بطور کلی این بیماری را نورالوژی ژومو گویند که درد آن شدید و بسیار مزاحم بیمار است. 

درمان:

داروهائی که برای میگرن تجویز می شود همگی و همه دستورات آن در این جا مؤثر می باشد مخصوصاً مالیدن سرکه و گلاب و داروی مربوط به آن آیعنی داروئی که بایستی در گلاب و سرکه ریخته شود که در مبحث میگرن گفته می شود اگر مراتباً به محل درد مالیده شود در تسکین آن مؤثر است.


 

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

علائم عمومی بیماریها


تب

درجه حرارت طبیعی بدن حدود 37 درجه سانتی گراد است از راه دهان ( زیر زبان ) بین 2/37 تا 9/35 و از راه رکتوم یا مهبل حدود نیم درجه بیشتر از جای دیگر است اما زیر بغل اندکی کمتر از این است، شب ها درجه حرارت بیشتر از رزوها و درجه حرارت بیشتر افراد سالم هم با یکدیگر تفاوت دارد.

در اکثر موارد تب یک علامت بیماری عفونی است که با کمک سایر علائم و تستهای آزمایشگاهی پی به تشخیص برده می شود لیکن در بیشتر موارد علت تب نامشخص و دشوار می گردد، در این صورت باید با ثبت دقیق علائم بیماری، کمک از تشخیص آزمایشگاهی، پرتونگاری، دقت در سوابق بیمار آلوده از مسافرت برگشته یا مسافر، مصرف داروها و یا غذاهای بکار برده شده به وسیله بیمار و گاهی با اکتشافات عمل جراحی می توان پی به علت تب برد.

از حدود 40

از تب ها را به سختی می توان تشخیص داد که اینها بیشتر مربوط به عامل عفونی است 20

از تب ها مربوط به سرطانها و 15

مربوط به بافت هم بند و بقیه مربوط به علل مختلف است کمی از تب ها ( حدود پنج در صد ) هم تشیخص داده نمی شوند گاهی تب های خفیف ممکن است عامل رونی داشته باشد.

رده بندی تب ها

1- عفونت، مثل ویروسها، میکروبها، انگلها، قارچها، ریکت زیائی، اینها عموماً تب زا هستند ممکن است این تب ها بدون علائم موضعی مثل گند خون، یا علائم موضعی مثل گلودردها و غیره همراه باشد.

2- بیماریهای کلاژن – مثل لوپوس ارتیماتوز، پلی آرتریت گره ای، درماتومیوزیت، آرتریت روماتیسمی ( آرتریت روماتوئید ) و تب روماتیسمی.

3- بیماریهای سلسله اعصاب مرکزی : حوادث عروقی مغز، آسیب ها و جراحات مغزی، تومورهای مغز و نخاع، بیماریهای استحاله ای سلسله اعصاب مرکزی ( اسکلروزمولتیبل ) و جراحات و آسیب های نخاعی.

4- بیماریهای سرطانی : سرطان تیروئید، ریه، کبد، لوزالمعده، دستگاه ادراری تناسلی، وسرطانهای ثانوی.

5- بیماری خونی، لنفوم ها، لوسمی، میلوم مولتیبل، آنمی پرنیسوز، کم خونی همولیزی – بیماریهای خون ریزی دهنده مثل، هموفیلی.

6- بیماریهای قلب و عروق: انفار کتوس میوکارد، بیماریهای ترومبوآمبولیک، آندوکاردیتهای باکتریال، نارسائی احتباس قلب تاکیکاردی حمله ای.

7- بیماریهای گوارشی : التهاب روده، سیروز کبد، در مرحله نکروز و آسیت کبدی.

8- بیماریهای غدد مترشحه داخلی : پرکاری تیروئید، فئوکروموسیتوم.

9- بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی : گرمازدگی، ضربه ها، اعمال جراحی، بیماریهای اشعه ای.

10- بیماریهای ناشی از عوامل شیمیائی : واکنش داروئی، واکنشهای ناسازگلری، مسمومیت ها، بیماری صرع.

11- اختلال در تعال مایعات بدن مثل کم آبی، اسیدوز

12- علل متفرقه – سارکوئیدوز آمیلیوز

13- تب روانی

14- تب کاذب

15- علل مجهول

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

بیماری چیست

تعریف

هر عاملی که بتواند نظم داخلی بدن را برهم بزند یا تند کند یا بی حرکت نماید می تواند عامل بیماری زا باشد، این عوامل می توانند: غذا، دارو، ضربه، میکروب، باکتری، سرما، گرما، غم و اندوه .... باشند.

دخالت یک یا چندتای این عوامل تغییراتی در مایعات داخلی سلول، مایع خارجی سلول و خود سلول به وجود می آورند که واکنش بدن در مقابل امور تهاجمی، موجب پیدایش مرض خواهد شد و هر بیماری علائمی مخصوص به خود داشته که عامل بیماری زا در آن مؤثر است مثلاً کم شدن مایعات بدن خشکی و ضعف عمومی و زیاد شدن مایعات بدن تری و پرآبی و سنگینی وزن را به وجود می آورد، این عدم تعادل باعث پیدایش مرضی خواهد شد که بستگی به عامل به وجود آورنده خود دارد باز برای مثال : 60 درصد ازوزن بدن را مایعاتی تشکیل می دهند که این مایعات داخل و خارج سلولهای بدن را پرکرده اند و در همین مایعات است که مواد غذائی مورد نیاز سلولهای بدن وجود دارد باز کم یا زیادی این مواد غذائی خود می تواند موجب بیماری و رنج و الم گردد.

مایعات خارج سلولی در سراسر بدن دائما در حال حرکت و اختلاط است، مایع خارج سلولی را محیط داخلی نیز گویند تا مادامی که اکسیژن، گلوکز، الکترولیت ها، اسید های آمینه، چربیها، ویتامینها و مواد لازم در دسترس سلولها به اندازه کافی قرار گیرد، آنها قادر به ادامه حیات می باشند کم و زیاد شدن یکی از این مواد خوراکی حیات بخش، بدن را به سمت نامنظمی و بیماری می کشد، مایعات داخل سلول شامل املاح، ویتامینها و مواد غذائی لازم زندگی یاخته ای است که اگر اختلالی در این مایعات به وجود آید زندگی سلولی را مختل می نماید.

تعادل محیط داخلی بدن

اصولا دستگاههای مختلف و یاختهای بدن طوری انجام و ظیفه می نمایند که به حفظ وضعیت ثابت محیط داخلی بدن کمک می کنند، مثلا ریه ها اکسیژن لازم را از خارج گرفته به گابولهای قرمز می دهند، گلوبولهای قرمز اکسیژن گرفته شده را به بافت ها و از بافتها مواد زائد را گرفته به ریه ها می آورند.

کلیه ها غلظت الکترولیت ها را ثابت نگه می دارند، دستگاه گوارش غذا را از لوله گوارشی جذب کرده و به خون می دهد قلب خون را به تمام نقاط بدن میرساند و سلسله اعصاب ارتباط موجود را با داخل و خارج از بدن بر قرار می سازد.

حال اگر اختلالی در یکی از وظایف اعضاء فوق به وجود آید موجب رنج، درد، الم و ضعف و ناتوانی و عدم کارآئی بدن می گردد، بر قراری نظم مجدد به این دستگاهها، به وسیله غذاها داروها و لستراحت و رعایت بهداشت بدن، انجام می پذیرد.

موقعی که تمام دستگاههای بدن تحت شرایط خاص و سلامتی کامل به سربرند تعادل بدن بر قرار است و می توان گفت که مزاج و طبع آدمی سالم است، عدم تعادل محیط داخلی طبع آدمی را به سوی بیماری می کشد که ظهور علائم حاصله باعث پیدایش مزاجهای مختلف است.

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

غذاها

هضم غذا

مقدار غذا

غذا را نباید بدونه اشتها خورد

غذای مضر و مناسب مزاجها

 غذا را نباید بدون اشتها خورد و تا اشتهای حقیقی پیدا نشود تناول ننمائید. در زمستان غذائی بهتر است که گرمی و نیرو دهد برعکس در تابستان غذائی مناسب است که اندکی سردی بخشد و یا گرمی آن اندک باشد مثلاً خوردن کره در زمستان خوب و تابستان سومند نیست.

گرمی و سردی غذا هر گز نباید خارج از توان شخص باشد و بایستی در حد تحمل، هر غذائی را مصرف نمود بر حسب عادات روزانه بایستی غذائی مصرف شود نه در فراوانی اسراف و نه در کمبود امساک زیرا هر دو زیان آور است.

اگر مقداری از غذای داروئی مصرف شده باشد باید سعی کرد و صبر نمود تا کاملاً حل و جذب شود سپس غذای بعدی را صرف نمایند و چیری که ضد آن باشد مصرف ننمایند.

اگر غذای سنگین و امتلاء آور مصرف شود باید در تعقیب آن غذای سبک و لطیف مصرف نمود زیان بخش ترین نوع، غذاهائی است که قبل از هضم غذای اولی خورده شود بدین ترتیب بدترین کارها پر کردن شکم و پر خوری است به ویژه اگر غذای ناپسند باشد.

دردهائیکه به علت پر خوری و خوردن غذاهای غیظ ( چرب سرخ کرده پر حجم ) مثل دردهای مفصل به وجود آمده باشد در هنگام خوردن اینگونه غذاها آن دردها زیادتر خواهد شد و پرخوری باعث ابتلاء به بیماریهای تنگ نفس، برونشیت، نقرس، و دردهای کبدی و بیماریهای بلغمی ( سنگین و سخت شدن بدن ) و سوداوئی خواهد شد. پرخوری غذاهای لطیف بیماریهائی از قبیل ورم، تبهای نامنظم، و لختی و شلی به بار خواهد آورد. عوارض خوردن غذاهای چرب و سنکین و دیر هضم را می توان با کم خوری و غذاهای لطیف و ساده جبران نمود. هیچگاه نمی توان عوارض خوردن غذاهای سنگین را با غذاهای سنگین تر جبران نمود.

موضوع تناسب غذائی و رعایت سرد و گرم و ضد و نقیض بودن آنها در بیشتر کشورها معمول و مرسوم است مثلا آشامیدنیهای مختلفی برای غذاهای مختلف در نظر گرفته اند چناچه چلوکباب را با دوغ، کله پاچه را با آب انار، حلیم و روغن و کدو و نعناع را با پنیر و مشگ طرامشیع یا کاکوتی را با ماست و گلاب را با هندوانه مصرف نمایند.

بایستی بعد از حوردن غذاهای سنگین اندکی راه رفت و هیچگاه نباید بعد از غذاهای سنگین بلافاصله خوابید و پس از خوردن غذاهای سنگین نبایستی عصبانی شد و حرکات شدیدی را انجام داد هرگز نباید آنقدر غذا خورده شود که جائی در معده نباشد باید قبل از سیر شدن و باقی ماندن اشتها دست از طعام کشید زیرا این باقیمانده اشتها خود پس از ساعتی از بین میرود. مسئله خوراک مسئله زنده بودن است و باید به مقداری عادت کرد که لازمه بدن است و هیچگاه نباید از آن مقدار پا را فراتر نهاد.

بدترین غذاها آن است که بر معده سنگینی کند و یدترین نوشابه ها آن است که زیاد مصرف شود کسی که امروز بیش از حد طبیعی خورده است برای جبران آن بایستی فردا خود را گرسنه نگهدارد و اگر بتواند در آن روز بیشتر کار کند و اگر نتوانست اندکی بیشتر راه به رود و راه رفتن را ادامه دهد. یکی از دانشمندان معتقد است که (( من پیاده روی را بعد از نهار دوست می دارم زیرا بدن را برای غذای شام مساعد می سازد )).

مقدار غذا

مقدار غذای روزانه بایستی بر مبنای عادت باشد. شخص تندرست باید آنقدر بخورد که احساس سنگینی نکند، شکمش نفخ نکند، غذا در گلویش نیاید و حالت تهوع و استفراغ پیدا ننماید و بی خوابی بر او غلبه نکند.

هر غذائی که طعمش دیر احساس شود یعنی دیر چش باشد ناپسند و هر غذائی که نبض را تند و نفس را کوتاه نماید، آن غذا از حد اعتدال بیشتر مصرف شده است.

اگر کسی بر اثر خوردن غذائی مزاجش بیشتر به سردی یا به گرمی گراید باید در مصرف آن تاءمل کند. کسی که غذایش در یک وعده هضم نمی شود باید بتدریج غذا را تناول کند و از آن بکاهد. غذای سودا مزاجان بایستی اندکی خنک و کمتر گرم باشد، و غذای صفراوی مزاجان بایستی رطوبتی و خنک کننده باشد کسی که خونش گرم است به غذاهای سرد و کم انرژی و کسی که خونش بلغمی است باید خوراکش اندک و کمی گرم و لطیف باشد طالبان سلامتی و پیروان بهیاشت بایستی نکات زیر را رعایت نمایند.

اگر غذای سرد و دیر هضم مصرف کرده باشند نباید به دنبال آن غذای زود هضم و رقیق مصرف نمایند زیرا این غذای رقیق دنباله رو، زودتر از غذای قبلی هضم شده و غذای دیر هضم باقی می ماند لذا فاسد و متعفن می گردد و هر چه با آن غذا بیامیزد آن هم تبا می گردد مگر در حالتی که بعداً ذکر خواهد شد و شایسته نیست که عکس این رژیم بر قرار شود ( خوردن خوراک غلیظ به دنبال غذای رقیق ).

کسانی که از غذاهای نامطلوب لذت می برند خود را فریب می دهند زیرا این غذاها به مرور ایام، خلطهای ناپسند و بیمار کننده به وجود می آورند.

کسی که در بدنش خلطهای بد وجود داشته باشد رواست که از غذاهای خوب استفاده کند تا به تدریج خلط غالب ناپدید شود.

کسی که زیاد گوشت مصرف کند باید هر چند وقت مقداری خون بدهد به این نکته باید توجه داشت که بهترین غذای مطلوب آن است که آدمی از خوردن آن لذت می برد لیکن غذای لذیذ در شرایطی خوب است که اندامهای اصلی همه سالم باشند وگرنه لذت بردن دلیل بر خوبی نمی شود و باید دانست تناول غذای بیش از حد طبیعی خود زیان آور است. وعده های غذا بهترین دستور در مورد صرف طعام است و بایستی اعتیاد را مراعات کرد که اگر روزی 2 وعده غذا خورده می شود همچنان اکتفا شود زیرا کم کردن آن مساوی است با لاغر شدن و زیادی آن برابر است با چاق شدن.

اگر غذای وعده قبلی هضم نشده باشد، و بخواهند غذا میل کنند باعث نفخ، ترش کردن، بدطعمی دهان، تلخی دهان و لینت شکم خواهد شد.

افراد چاق و فربه نبایستی بلافاصله که از حمام خارج شده اند غذا تناول کنند و ایگونه اشخاص چاق و فربه بهتر است روزانه یک وعده غذا را کم نمایند و نبایستی در هنگام صرف غذا آب زیادی بنوشند.

کسانی که بیماریهای صفراوی دارند اگر مدت زیادی گرسنه بمانند صفرا در معده آنها راه یافته غذای بعدی را فاسد خواهد کرد. افرادی که دارای بدنی مرطوب و مزاج رطوبتی باشند نمی توانند مانند خشک بدنها تحمل گرسنگی داشته باشند، نوشیدن آب در موقع غذا خوردن و بلافاصله بعد از غذا آب خوردن زیان آور است زیرا آب چون سریع الضهم است غذادی که با آن مصرف شود نیز زود هضم شده و گذشتن آن از معده بدون واقع شدن تحت اعمال شیمیائی مخصوص باعث ناراحتیهای گوارشی است. دو ساعت بعد از غذا خوردن آب مفید است. کسانی که دارای طبع گرم هستند بعد از خوردن غذای غلیظ دچار کشیدگی معده و افتادگی آن می گردند.

کسی که معده اش خالی است چنانچه غذای لطیف بخورد معده اش را سلامت نگهداشته است.

باید دانست که مبتلایان به پری معده و امتلاء آن همیشه دچار سستی و خمیازه می باشند کسی که پیر شده و سالیان درازی از عمرش گذشته است باید بداند که معده اش نیز پیر شده است و باید مطابق پیری با آن رفتار کند والا غذای خورده شده تبدیل به مواد زائد گردیده در بدنش جمع می شود.

کسی که عادت به خوردن غذای غلیظ دارد ( چرب و پر حجم ) اکر بخواهد یک دفعه به غذای رقیق رو آورد صلاح نیست و بایستی به تدریج این کار را شروع کند و عکس آن نیز صادق است.

مصرف غذاهای غلیظ در پیران بیشتر باعث جمع شدن مواد اضافی در دستگاههای گوارش و عروق آنها خواهد شد و دردهای مفصلی را تشدید خواهد کرد.

زیانهائی که در خوردن غذای گرم روی می دهد با خوردن سکنجبین جبران خواهد شد. کسی که از غذای غلیظ ناراحت شود و مزاجش گرم باشد چاره اش با سکنجبین و اگر مزاجش سرد باشد با خوردن مقداری فلفل و پودینه آسایش خواهد یافت. غذاهای لطیف برای سلامتی بدن بهتر، لیکن نیرو دهندگی آن کمتر است کسی که مایل است تنی چابک و چالاک داشته باشد باید از غذاهای غلیظ و پر حجم به اندازه اعتدال استفاده کند ورزشکاران و کسانی که دارای کارهای سنگین و خسته کننده هستند می توانند از غذاهای غلیظ استفاده کنند. خوابهای دراز باعث هضم غذای غلیظ است و خوردن میوه جات در تابستان قبل از غذاها لازم است لیکن در اثر رقیق شدن خون، بدن را آماده پذیرش بیماری می نماید. روش مطلوب این است که افرادی که میوه زیاد مصرف می کنند بایستی پیاده روی بیشتر داشته باشند زیاده روی در غذاهای خشک اشتها را کم، رنگ و رو را زشت و مزاج را خشک می کند زیاده روی در غذاهای ترش پیری را زودتر می رساند با خوردن غذای تند و شور و تندی غذا، معده را آسیب و شوری بیحد چشم را ضعیف می نماید.

هضم غذا

غذای چسبنده دیرتر هضم می شود، خیار پوست نکنده از پوست کنده زودتر هضم می گردد نان سبوس دار زودتر از معده می گذرد، کسی که خسته شده و به غذای لطیف عادت داشته باشد اگر غذای غلیظ خورد برایش ناگورا است همچنان برای شخص خشمگین غذاهای مزدوج ممکن است دیرتر هضم شوند زیرا هر یک زمانی را برای هضم لازم دارند پس غذای ساده بهتر است، شخصی که غذای مزدوج مصرف می کند بایستی چند گونه غذا را هضم کند در این صورت کار دستگاههای او همزمان نخواهد بود و این باعث اختلال است سلحشوران قدیم از خوردن چندین غذا با هم امتناع می کردند مثلاً ظهر گوشت تنها و شب نان ساده و صبحانه نیز از یک غذا استفاده می کرده اند.

برای مزاج دموی، تمرهندی، آلوچه خشکه و آلو، انار، سوپ جو با سبزیهای خشک، سکنجبین، زرشک و عناب برای مزاج صفراوی، سوپ یا مرق ماش، سوپ جو با سبزیهای خشک، آش جو و آب غوره و گشنیز، اسفناج، آب آلو و غیره مفید است و: برای مزاج بلغمی، سوپ مرغ، نخود آب، شیره تخم کاوشه مطلوب تر است.

برای مزاج سوداوی، سوپ مرغ و سبزی، نخود آب، کاوشه،زرده تخم مرغ، اسفناج، آب گوشت ساده و سوپ گوشت نافع است

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

رطوبت بخشها ( زیاد شدن مایعات بدن )

 

رطوبت بخشها  ( زیاد شدن مایعات بدن )

عوامل رطوبت بخش عبارتند از:

آرامش، خواب، مانده گاری موادی که باید تخلیه شوند، صرف زیادمایعات، پرخوری، غذای رطوبت بخش، داروی رطوبت بخش، تماس بامواد رطوبت زا به ویژه استحمام باشکم سیر، تماس با سردی دهنده ها که رطوبت را متوقف و جمع می کند.

 

خشکی دهنده ها ( زیاد شدن املاح بدن )

عوامل زیر باعث خشکی مزاج می گردد:

جنبش، شب زنده داری زیاد، تخلیه زیاده روی در نیروی جنسی، کمی غذا و غذای خشک داروهای خشکی دهنده حرکات زیاد نفسانی از هر نوع بطور متوالی وبه حد افراط، تماس با خشکی دهنده ها شستشو با آبهای قابض، سردی یخ زننده که نمی گذارد غذا به اندام برسد تماس با هر چیز بسیار گرم زیرا تحلیل رفتن بیش از حد می دهد، شستشوی زیاد بدن.

 

تقویت کننده های گرمی و سردی

چنانچه قبلاً اشاره شده است هر دارو یا هر غذا و یا هر عاملی که بتواند سوخت و ساز بدن را زیاد کرده یعنی متابوبیسم بازال را بالا برد آنرا گرم می نامند.

گرمی بخشهای جسم آدمی عبارتند از:

1- غذاهائی که از لحاظ مقدار در حد اعتدال باشند.

2- حرکات معتدل، ورزش معتدل.

3- ماساژ اندامهای بدن در حد اعتدال.

4- حرکت و جنبش حتی اگر خارج از اعتدال باشد ولی نه در حد افراط و تفریط.

5- غذاها و خوراکیها و داروهای گرم.

6- استحمام در حد اعتدال.

7- کارهای شغلی که با حرکت و جنب و جوش تواءم باشد.

8- تماس بدن با گرم کننده های معتدل مثل هوا، ضماد، مرهم و غیره.

9- حالت خشم چه در حد اعتدال و چه در حال افراط.

10- غم و اندوه که خیلی بیشتر از حد طاقت نباشد زیرا زیاد شدن آن باعث سردی بدن است.

11- عفونت از انواعی که گرمی غیر طبیعی به وجود آورد.

12- تراکم در سطح بدن که موجب تجمع و توقف بخار می شود.

13- ( گشادی عروق ) که در درون بدن موجب گسترش بخار در بدن می گردد.

 

سست کننده های بدن 

آنچه باعث کم شدن متابولیسم بازال باشد یعنی بتواند کار غده تیروئید را کمتر از معمول نماید سردی نامیده می شود.

سردی بخشها عبارتند از:

1- هر گونه جنبش و حرکات شدید، زیرا باعث کم شدن حرارت غریزی و تحلیل رفتن آن می گردد.

2- آرامش در حد افراط، زیرا حرارت غریزی بر اثر افراط در آرامش خفه می شود.

3- امساک در خوردن و نوشیدن.

4- غذا و داروهای سرد، کم انرژی.

5- تخلخل ( دیلاتسیون یا گشاد شدن عروق ) زیاد در بدن که در حرارت غریزی ایجاد آشفتگی می نماید.

6- بر خورد به چیزهائی که از کنش آنها سردی حاصل می شود.

7- زیاده روی در احتباس یعنی نگهداشتن مواد بیرونی راندنی از جسم که بر اثر آن حرارت غریزی جمع و متوقف می شود.

8- تخلیه در حد افراط زیرا نیروی بدن به دنبال تخلیه کم می شود ( مثل اسهال ).

9- اندوه زیاد و ترس مفرط.

10- شادی بیش از حد.

11- شغلهائی که سردی بخش هستند مثل کسانی که در آب کار می کنند.

 

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

مزاج سنج

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

سردردها قسمت اول

مقدمه

سردرد یکی از بغرنج ترین مسائل طب داخلی به شمار می رود، زیرا بین انواع گوناگون آن فقط علت قطعی چند نوع از آن را شناخته اند، سردردها در واقع علل داخلی هستند که به قسمتهای بالای بدن سرایت می کنند و عده معدودی از آنها مربط به خود جمجمه می باشد.

سردردهائی که مبداء آنها درون جمجمه است

خود مغز فاقد حس درد است حتی بریدن قسمتی از آن دردی ایجاد نمی کند از این رو بیشتر سردردها علتی غیراز آزردگی خود مغز را به عهده دارند.

کشش جیبهای وریدی، آزردگی چادرینه مخچه یا کشیده شدن سخت شامه در قاعده مخ، همگی می توانند سردردها شدیدی ایجاد نمایند. تقریبا تمام ضربه ها و ضغته ها و کشش هائی که به عروق خونی سخت شامه وارد می شوند: می توانند سردرد ایجاد کنند، یکی از شرائین بسیار حساس درون مغز، شریان مننژه میانی است که حتی در جراحی از دست زدن به آن خودداری می شود.

اگر سردرد مربط به خود جمجمه باشد درد آن به کجا تیر می کشد؟

اگرآسیب و رنج در بالای چادرینه مخچه باشد، درد در مسیر عصب پنجم ایجاد می شود که بیشتر در حوالی قسمت فوقانی سر در جلوی گوش بوده، لذا دردهای مربوط به مخچه و چادرینه آن، به ناحیه پیشانی منتشرمی گردد.

حال اگر درد در زیر چادرینه مخچه باشد از راه دومین عصب گردنی به دستگاه مرکزی اعصاب وارد می شود و چون پوست سر در ناحیه پشت گوش جزء قلمرو این عصب است لذا درد در پشت سر خواهد بود.

اقسام سردردهای درون جمجمه

1- سردرد مربوط به مننژیت،مننژیت یکی از شدیدترین سردردها را ایجاد می کند، این بیماری موجب التهاب تمام قسمتهای مننژ یا پرده مغز از جمله مناطق حساس سخت شامه و نواحی حساس اطراف جیبهای وریدی می شود، در این هنگام درد آن تمام کاسه سر را فرا می گیرد.

2- سردرد هائیکه در اثر ضربه به پرده مغز ایجاد می شود. در اثر جراحی مغز بیمار، به علت دستگاری پرده مغز روزها حتی هفته ها سر درد ممکن است پیش آید.

3- تومورهایی که به پرده مغز فشار وارد می آورند موجب سردرد شدید می گردند، این سردردها معمولا مربوط به منطقه خود تومور هستند یعنی هر جایی که تومور یا غده باشد همانجا درد ایجاد می شود و این درد موقعی مربوط به تحت فشار قرار گرفتن ناحیه ای از پرده مغز است که تومور در مجاورت آن قرار گرفته باشد، اگر بخاطر داشته باشیم که تومورهای بالای چادرینه مخچه دردی بطرف جلو سر و تومورهای زیر چادرینه مخچه دردی به طرف عقب سر ایجاد می کند به آسانی جای تومورهای دیگر مغز را خواهیم شناخت.

4- سردرد به علت کم شدن مایه نخاع: اگر تنها بیست سی سی از مایه نخاع گرفته شود درد شدیدی در سر ایجاد خواهد شد مخصوصا اگر بیمار ایستاده باشد این درد به علت فشار منفی است که در مغز به وجود می آید، زیرا فشار مایه نخاع در ازاء هر 20 سی سی مایه کشیده شده در حدود 200 میلی لیتر آب تنزل می نماید که این کاهش باعث کشیده شدن سطوح مختلف سخت شامه می شود و درد ایجاد می شود، می دانیم که مغز درمایعی که درون جمجمه قرار گرفته است وجود دارد مثل پرتقالی که در ظرف آبی قرار گرفته باشد، کم شدن مایع درون ظرف باعث می شود که پرتقال بتواند به سطح ظرف بر خورد کند یکی از موهبت های آفرینش همین وجود مایه درون جمجمه است والا در هر ضربه با تکان تصادفی که برای آدمی در اثر اصطکاک مغز با استخوان جمجمه درد شدیدی به وجود می آمد.

سردردهای میگرنی

گرچه هنوز علت اصلی میگرن شناخته نشده لیکن آن را به یک پدیده عروقی نسبت می دهند، معمولا احساسهائی نظیر تهوع، کاهش بینائی در قسمتی از میدان بینائی (اورای بینائی یا عامل خبر دهنده) یا سایر اقسام توهمات حسی فرارسیدن سردرد میگرنی را اعلام می دارند. از این رو بیشتر بیماران خود می فهمند که سردردشان فرا خواهد رسید و آماده پذیرائی این مهمان دردناک خواهند شد این علائم معمولا پیش در آمد شروع درد است.

یکی از نظریات دانشمندان در باره میگرن این است که:

هیجانات و فشارهای روحی طویل المدت از طریق رفلکس باعث انقباض بعضی از سرخ رگهای سر از جمله آنهائی که به مغز خون می دهند می گردد. این انقباضات باعث کم شدن خون قسمتی از مغز شده که این کم خونی را معرف عامل خبر دهنده یا علائم پیش رس سردرد می دانند.

این کم خونی کم کم شدید تر شده باعث تغییراتی در دیواره رگها می گردد، این تغییرات موجب شل شدن دیواره عروقی خون شده، این عروق حدود 24 تا 48 ساعت تونوس (سفتی) خود را از دست می دهند فشار موجود در این رگها موجب گشادی آنها شده ضرباتی شدید به صورت گلنگ زدن یا ضربه زدن برای بیمار به وجود می آورد و به نظر می رسد گسترش بیش ازحد جدار عروق باعث پیدایش میگرن باشد.

اثرات ثانوی کم خونی نیز خود عامل دیگری در تشدید سردرد است. اگر سندرم میگرن در مراحل اولیه و پیش رس به وسیله ترکیبات تارترات ارگوتامین (سد) شود، سردرد شدیدی به وجود نمی آید، این ترکیبات می توانند از ایسکمی یا کم خونی اولیه عروق جلوگیری کرده مانع به وجود آمدن سردرد شوند مکانیسم بروز حمله میگرنی را می توان بدین طریق شرح داد که طی سه مرحله این به وجود می آید.

1- مرحله احتباس آب و نمک در بدن که این بیشتر در نزد زنان بلند قدی که مبتلا به حالت عصبانی و زود رنجی و تحریک پذیری هستند دیده می شود، در روزهای اول قاعدگی که الدسترون خون و ادرار زیاد می شوند، این سردرد شدت می یابد.

2- مرحله انقباض و سوم مرحله انبساط عروق است که در این مرحله اطراف عروق مایعات پولی پپتیدی شبیه به برادی کینین یافت می شود که علت پیدایش آن معلوم نیست، شاید آشفتگی سوخت و ساز سرونین در ایجاد میگرن مؤثر باشد که داروهای ضد سروتونین بر روی آن مؤثراست.

سردرد در اثر فشارخون

بیشتر مبتلایان به فشار خون دچار سردرد هستند، افرادی که مبتلا به فشار خون متغیر هستند زمانی که فشار پائین است از سردرد اثری نیست، علت سردرد در بالا بودن فشار خون انفباض یا پارگی عروق کوچک و یا تراوش مایع به درون فضای جمجمه است و این خطر همیشه موجود است که رگهای بزرگ پاره شده و منجر به فلج قسمتی یا همه بدن گردد.

سردرد هیستامینی

این سردرد را به وسیله تزریق هیستامین در حیوانات مکرر به وجود آورده اند که در نتیجه تزریق هیستامین سرخ رگهای داخل و خارج جمجمه گشاد شده ابتدا فشار خون پائین آمده پس از چند دقیقه بالا می رود پس از این سرخ رگها سر، بخصوص سرخ رگهای گیجگاهی در حالت اتساع و ضربان شدید باقی می مانند.

سردرد به علت یبوست

در بیشتر افرادی که مبتلا به یبوست هستند سردرد کهنه ای دیده می شود علت این سردرد را جذب مواد سمی روده ها به وسیله کبد می دانند گاهی همه سموم جذب شده خنثی نمی شود و ایجاد سردرد می کند نظریه دیگری وجود دارد و آن این است که در زمان یبوست گاهی مقداری از پلاسمای خون وارد جگر می شود که این خود باعث کم شدن گردش خون در جمجمه شده سردرد به وجود می آید.

سردردهای خارج جمجمه ای

در بسیاری از سردردها از جمله سردرد هیستامینی، سردرد توکسیک (سردرد سمی) و سردرد میگرنی همزمان با اتساع سرخ رگهای درون جمجمه سرخ رگهای بیرون جمجمه نیزمتسع می شود اما مواردی دیده می شود که با وجود اینکه فقط سرخ رگهای خارج جمجمه متسع شدخ اند سردرد وجود دارد، در این موارد اگر فشاری بر قاعده رگ متسع شده وارد شود سردرد تسکین می یابد، گرچه وجود اتساع عروقی را در این گونه موارد به علت وجود هیستامین می دانند اما هنوزعامل اصلی اینکونه سردردها شناخته نشده است.

سردرد در اثر انقباض عضلانی

در بیشتر اوقات اضطراب و نگرانی و خشم و غضب عضلات سروگردن را منقبض می نماید. که این انقباض و گرفتگی عضلانی باعث سردرد می شود این درد بیشتر در جائی که عضله سفت شده است احساس می شود و کاملا شبیه به سردردهای آسیب درون جمجمه ای می باشد.

سردرد در اثر نسوج بینی و عوامل وابسته به آن

مخاط بینی و سینوسهای صورت و پیشانی خیلی حساس به درد هستند با اینکه این سردرد خیلی حساس نیست اما اگر عفونتی به آن ضمیمه شود سردرد شدیدی پیدا می شود و این سردردها بیشتر در عقب کره چشم و در ریشه بینی احساس می شوند، اگر سینوسهای پیشانی عفونی شوند سردرد در قسمت جلو سر و بالای پیشانی تظاهر می کند اما سردرد مربوط به سینوسهای صورت یعنی سینوسهای فکی در محل خود سینوس یعنی زیرچشمها احساس می گردد.

سردرد در اثر اختلال دید چشمها

هرگاه اشکالی در تمرکز دید موجود باشد، برای حصول دید واضح وروشن، عضلات مژگانی چشم بیش از اندازه منغبض می شوند با وجود اینکه این عضلات خیلی کوچک هستند باز انقباض آنها می تواند سردرد ایجاد کند این سردردها در پشت کاسه چشمها حس می شود از این گذشته در کم سوئی چشمها به علت انقباض عضلات صورت و عضلات خارجی چشم سردرد به وجود می آید نامساوی بودن دید هر دو چشم، عدم تعادل بین عضلات خارجی چشم، خیره شدن به نور شدید زیاد شدن نور به طورناگهانی مثل جوشکاری و غیره، همه می توانند عامل سردرد باشند.

سندرم منی یر(منییر)

علت اصلی پیدایش این بیماری هنوز به خوبی معلوم نیست، عده ای اتساع قسمت غشایی گوش داخلی که شامل لابیرنت و قسمت حلزونی است، عامل آن می دانند و درد آن را به علت وجود افزایش فشار مایع درون آندولف داخل مجاری گوش به حساب می آورند.

در این بیماری علائمی از قبیل سرگیجه واقعی، به صورت احساس و توهم، حرکت در محیط اطراف به بیمار دست می دهد و بیمار قادر به حرکت نیست و اگر حرکت کند به زمین می افتد و دچار حالت تهوع و استفراغ و صدا کردن گوش و اختلال شنوائی میگردد، در فواصل حمله بیمار سالم به نظر می رسد ولی به تدریج دچار شنوائی می گردد.

درمان این بیماری نیز با داروهای ضد هیستامین شروع می شود. اسید نیکوتینیک در درمان آن مؤثر است، رژیم بدون نمک و داروهای پیشاب آور خیلی مفیدند نسخه های مؤثر بر میگرن برای درمان این بیماری مفید است و با تجربیاتی که انجام شده است، داروی ضد میگرن گیاهی روی این نوع سردردها مؤثر بوده است.

داروهای ضد میگرن گیاهی روی این نوع سردردها مؤثر بوده است.

تذکر این نکته لازم است که چرا نسخه های متعددی برای درمان هر بیماری پیشنهاد شده است:

1- به علت در دست نبودن همه داروها در یک محل

2- به علت نشناختن و یا نامهای مختلف محلی

3- برای امکان استفاده از هر کدام که موجود است

4- استفاده از تنوع داروئی، برای عدم اعتیاد

5- برای استفاده از گسترش خاصیت داروئی

درمان سردردها بطور عموم

بطور کلی داروهای لینت یخش در کلیه سردردها مؤثر می باشد. لذا دادن مربای هلیله و مربای آمله مفید واقع می شود. مطابق معمول پاک سازی بدن از خلط غالب یا عامل بیمار کننده لازم است. در معالجه سردردها رعایت نکات زیر در بهبودی سردرد کمک بیشتری می نماید. هوا، غذا، سالم کردن مزاج، تقلیل خوراکیها بخصوص آشامیدنیها و مایعات، و بر قراری آرامش و سکون.

در سردردهائیکه با آب ریزش بینی همراه است شستن سر و روغن مالی به سر خیلی مفید نیست و خوداری از آن بهتر است.

در سردردهائیکه تواءم با بالا بودن فشار خون است و نیز بیمار چاق می باشد کم کردن خون یکی از راههای مفید درمان است.

نظریه جوان کوردو در باره درمان سردردها

پاکسازی مربوط به خلط غالب در هر سردردی لازم است و بیمار بایستی در جایگاه معتدلی که در آنجا بوهای مختلف وجود نداشته باشد استراحت کند، تقلیل غذا نموده و تکثیر خواب نماید و داروهی لازم بر سرو پیشانی قرار دهد، سائیده سنگ مرمر و حل کردن آن در سرکه بطور مالیدنی به محل درد برای کسانیکه سردرد آنها از پشت سر و گردن شروع می شود مؤثر است. ( سائیده سنگ مرمر 25 گرم، سرکه 2 استکان، به محل درد روزی چهار مرتبه بمالند).

گل ارمنی 15 گرم، سرکه یک استکان، این محلول نیز برای مالیدن یه وسط سر، در اینگونه سردردها مؤثر است. خمیر آرد گندم و ریشه بارهنگ به صورت ضماد به پشت گردن مؤثر و بستن کوبیده گیاه مقدس بر شقیقه مفید است.

سردرد در اثر سرماخوردگی و سرمازدگی

راه رفتن در برف و هوای بسیار سرد و خوردن چیزهای خیلی سرد و یخ مثل برف و یخ، آب خیلی سرد و غیره گاهی باعث سردردهای بسیار شدیدی می شود که بایستی از روغن یاسنین یا روغن مرزنجوش یا روغن سداب نیم گرم بر سر بمالند، اگر سردرد بسیار شدید باشد می توان بقدر کمی فرفیون به روغنهای بالا افزود.

ارزن کوبیده یا سیاه دانه کوبیده یا سبوس گندم را در پارچه ای نازک ریخته بر وسط سر در ناحیه ملاج ببندند و مرتباً سر را با آب گرم بشویند و آن را خشک کرده ببندند.

اگر سردرد ساکت نشود میتوان بیمار را در حمام گرم برده و مرتباً سر او را با جوشانیده زیر بشویند.

نسخه

داروها را نیم کوب کرده در یک ظرف بزرگ جوشانده پس از صاف کردن با آن سر را شسته و خوب ماساژ دهند مقداری از محلول فوق را خیلی رقیق کرده استنشاق نمایند.

برای تسکین درد هر یک از گلهای زیر را که در دسترس باشد می توان بوئید. یاسمن، گل نرگس، گل سوسن، عنبر، عود و ؛غیره.

ضماد یکی از این داروها به محل شدت درد، در تسکین و آرام مودن آن مفید است:

حب الغار، قسط ، کبابه چینی، سداب، یکی از این داروها را به مقدار 10 گرم انتخاب کرده با 2 استکان گلاب ممزوج نموده به کار برند، کوبیده و نرم سائیده یکی از این داروها را نیز به پیشانی بمالند و سر را محکم با دستمالی ببندند.

قرنفل (میخک) یا دارچین یک مثقال در گلاب و سرکه حل کرده بمالند.

نسخه:

پرهیز از چیزهای سرد و یخ و کم کردن غذا و خودداری از مصرف ترشی جات لازم است مالیدن کندر و مسطکی بر شقیقه مفید و دادن برگ اشترغاز (خارشتر) و پوست و ریشه درخت گردو و گل سرخ از هر کدام 5 گرم برای 4 روز توصیه می شود (این مقدار برای چهار روز به صورت جوشانده)

سائیدن 5 گرم پودینه و 5 گرم مرزنجوش در 2 استکان سرکه یا حل کردن آنها در روغن کرچک به صورت مالیدنی بر پیشانی و شقیقه نتیجه خوبی داده است.

بخور کور یا خیار دشتی به گوش و بینی و سر نیز یکی از طریق تسکین درد است، مالیدن سیر جوشیده و روغن گل (5 گرم سیر، یک استکان روغن گل) بروسط سر و ملاج در اینگونه سردردهای حاصل از سرماخوردگی رضایت بخش بوده است.

این سردردها اگر در کسانیکه دارای مزاج بلغمی هست پیدا شود علائمی از قبیل سنگینی سر و چشم و حالت فراموشی، آب ریزش دهان و بینی و سفیدی ادرار، کندی نبض و کمبود شدت درد در آنها دیده می شود.

اینگونه بیماران از غذاهای گرم بهبودی حاصل کرده و از غذاهای سرد و یخ و هوای سرد و محیط کار و زندگی سرد زیان می بینند،این حالت بیشتر در پیران و اهل راحت به وجود می آید.

درمان این حالت

شیرین بیان 100 گرم نیم کوب در 10 روز صبح و شب پس از جوشاندن ناشتا میل نمایند.

بادیان یا ریشه کاسنی یا تاجریزی را می توان روزی 10 گرم جوشانده در دو نوبت 5 گرم شب به کار برد و از گل قند نیز میتوان استفاده نمود.

در روز چهارم استقرار بیماری دادن روزانه 5 گرم ایراج فیقرا خیلی مؤثرو مفید واقع می شود.

غرغره مرزنجوش (5 گرم در یک لیوان بزرگ) و شستن سر با فرمول زیر نتایج خوبی داده است.

نسخه:

مالیدن روغنهای ذکر شده به محل درد و نیز مالیدن روغن فرفیون یا روغن گل به پیشانی و بوئیدن بسباسه که در روغن بنفشه حل شده باشد بیماری فوق را تسکین می دهد.

استنشاق آب مرزنجوش 5 گرم در یک بطر چند نوبت در روز کمک بزرگی به درمان بیماری است.

سردردهائی که از پشت سر شروع می شود

علت اینگونه سردردها در اثر زیادی مایعات بدن است که بایستی آب ترب و سکنجبین را مخلوط کرده یا جوشانده شوید تنها بدهند تا بیمار استفراغ کند و بدین سبب معده بیمار از امتلاء پاک می شود که این خود در بهبودی بیماری مؤثر واقعی می گردد. دادن مربای هلیله یا مربای آمله و سائیده 5 گرم ریوند چینی برای پاکسازی دستگاه گوارشی از امتلاء سودمند است، 5 گرم زراوند گرد بو داده در دو قاشق غذاخوری عسل ریخته میل نمائید و زنجبیل را در روغن (گل شب بو) سائیده بر سر بمالند و اگر قدری زعفران به دستور اضافه کنند بهتر است برای پاکسازی مزاج این بیماری از جوشانده سنا، ترب، بنفشه، بادیان، ریشه شیرین بیان، سه پستان از هر یک 10 گرم که در گل قند حل کرده باشند به مدت 5 روز صبح ناشتا مفید است.تخم مورد را جوشانده استنشاق یا کوبیده در بینی بکشند، همگی مسکن دردهای اینگونه بیماریها است.

نسخه:  دیگر

اسارون، سنبل، مصطگی، زعفران، طباشیره، دارچینی، اذخر، قسمط شیرین، تخم کشوث، تخم کرفس، تخم کاسنی، زراوند طویل، جب بلیسان و عود بلیسان، هیل، عود از هر یک به نسبت مساوی گل سرخ برابر تمام آنها عسل چهار برابر تمام آنها، همه را کوبیده در عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری این نخسه برای انواع سردردها و سرگیجه های بدون علل و صدا کردن گوش و ضعف معده و کبد و نیز برای کم شدن ورمهای قسمتهای مختلف بدن نافع می باشد. این دارو برای سرد مزاجان بهتر است.

نسخه:  دیگر

سردردهائی که در تعقیب حمام به وجود می آیند (پس از خروج از حمام)

درمان:

ازجوشانده بابونه و غیره به صورت نیم گرم سر را بشویند مشک و عنبر بو کنند و شربتی از عرق گاوزبان و گلاب با عسل میل نمایند یا تخم ریحان را (5 گرم) نرم کوبیده در نصف استکان عسل حل کرده بکار برند. عرق گشنیز یا جوشانده 5 گرم تخم گشنیز در یک لیوان آب برای یک روز مفید است. این مقدار را تا بهبودی بیماری می توان ادامه داد.

سردرد به علت خشکی بینی

این سردرد با علائمی چون حالت گرسنگی چرت زدن و احساس غم و اندوه و سابقه واقع شدن در بادهای گرم سمی و خوردن چیزهای خشک کننده بزاق و کم کننده ترشحات بدن و لاغری و خشکی پوست همراه است.

درمان:

لعاب خرفه، اعاب بهدانه، لعاب اسپرزه یکی از این داروها را انتخاب کرده روزی 5 گرم در آب جوش حل کرده لعاب آن را میل نمایند.

روغن بادام یا روغن کدو، یا روغن بنفشه در بینی بچکانید و بر کف پا نیزبمالند تقریبا حمام یا دوش آب گرم بگیرند یا آب گرم بر سر بریزند و آرد جو و آرد گندم را در روغن بادام حل کرده بر سر بمالند.

سردرد به علت خوردن غذاهای چربی دار، غلیظ و دیر هضم

که در اینجا درد بیشتر متوجه کاسه چشمها شده و سرگیجه و خیالات واهی و هذیان پیش می آید و نیز سیاهی رفتن جلو چشم آشکار می گردد.

درمان:

همه را نرم کوبیده با آب کرفس حل کرده قرصهائی به اندازه نخود بسازند هر دفعه دو عدد میل نمایند و سیاهدانه و مرزنجوش را نرم کوبیده از هر کدام 10 گرم بو کنند.

روغن بادام تلخ در بینی بکشند بخور بادیان دهند بابونه و شوید را جوشانده از هر کدام 5/2 گرم استنشاق نمایند یا کوبیده سداب و مرزنجوش بو کنند (از هر کدام 5/2 گرم) و سر را با جوشانده آن بشویند و یا آب آن را در بینی بکشند ( 10 گرم برای 2 مرتبه هر قسمت را در یک بطر آب بجوشانند).

سردرد در مزاجهای سوداوی

اینگونه سردردها در تعقیب خوردن غذاهای سوداوی مثل بادنجان و عدس و کلم و گوشت گاو و گوشت شکار و غیره به وجود می آید که علائمی چون سنگینی سر، تیرگی صورت، بی حالی، چرت زدن، کندی نبض، خشکی چشمها و بینی، وسواس و افکار نامنظمی برای بیمار پیدا می شود و همچنین سفیدی ادرار و غیره ظاهر می گردد.

درمان:

جوشانده بسفایج، اسطوقدوس، گل گاوزبان، بادرنجویه، مویز، آلوچه خشگه و ترنجبین مفید است غیر از آلوچه از بقیه هر یک 15 گرم ترنجبین شیره کش شده 25 گرم آلوچه 200 گرم به مدت 10 روز به صورت جوشانده صبح و عصرمیل کنند.

به هر جوشانده 2 گرم افتیمون کوبیده اگر اضافه نمایند بهتر است، عرق کاسنی روزی 2 استکان مفید است اگر روزانه سر را با جوشانده بابونه، مغز ناخنک آوشن، برگ چغندر یا جوشانده گل بنفشه و گل نیلوفر و بادرنجویه و بابونه و قرنفل بشویند در بهبودی بیماری مؤثر است. ویا یکی از روغنهای زیر را به سر بمالند. روغن بابونه، روغن سداب، و یا بابونه 10 گرم، مغر ناخنک 10 گرم، مرزنجوش 15 گرم همه را خوب سائیده در یک استکان روغن گل حل کرده به سر بمالند.

سردرد به علت حرارت زیاد مثل گرما و مکانهای خیلی داغ و قرار گرفتن زیر آفتاب و نزد آتش و تکلم به آواز بلند و نیز در تعقیب خشم و غضب و خوردن چیزهای گرم و تاخیر غذا از وقت اعتیاد.

در اینجا علائمی از قبیل خشگی چشمها و بینی، تغییر حواس و غلبه عطش و حال چرت زدن، صدا کردن گوشها سستی اندامها بخصوص سستی در حواس پنچگانه برای بیمار ظاهر می شود.

درمان:

بیمار بایستی در مکانی خنک که با صندل و گل بنفشه و کافور و گلاب آراسته شده باشد قرار گیرد و مرتباً صندل، گلاب، کافور، سیب، گشنیز تر، بنفشه و سرکه بو کند. اگر درد ساکت نشود گلاب را سرد کرده بر سر بریزند و شربت لیمو، شربت انار ترش و شیرین، شربت تمرهندی، لعاب اسپرزه، شربت (آب غوره بدون نمک را بایستی در شکر چخته تا شربت آن به دست آید) آلو، شیر خشت و دوغ سرد و لعاب اسپرزه را در عرق کاسنی یا عرق نیلوفر ریخته بکار برند اگر در این بیماران حرارت زیاد زیان رسانده باشد باید آب جو را با لعاب اسپرزه و آرد جو و کدوی رند شده را مخلوط نموده و بر سر ضماد کنند و از جوشانده گل خطمی، گل پنیرک ، گل نیلوفر، سبوس گندم، پاشویه نمایند، صندل، آب گشنیز، روغن گلاب را مخلوط کرده و قدری سرکه به آن آمیخته به قسمت جلو سر ضماد نمایند.

بطور گلی برای لینت مزاج اینگونه بیماران و تسکین درد سر آنها از نسخه زیر استفاده می شود.

نسخه:

همه را جوشانده در جای سردی نگاهداری نموده 7 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند اگر 25 گرم شیر خشت به این محلول اضافه نمایند بهتر است یا می توان روزانه داروهای فوق را جوشانده صبح و عصر مصرف نمایند. 

سردرد به علت ناراحتی معدی

با علائمی از قبیل استفراع تلخی دهان، قی تلخ، زردی چشم، تشنگی و عطش، پیچش سردل و ساکت شدن سردرد پس از استفراغ کردن همراه است.

درمان:

سکنجبین را در آب خیلی گرمحل کرده میل نمایند تا محتویات معده خارج گردد داروهای ضد صفراوی تجویز نمایند تقویت معده و تسکین دردهای آن باعث آرامش اینگونه سردردها می گردد شربت غوره، رب انار، سیب، طباشیر، گل سرخ مفید است و یا طباشیر 5 گرم گل سرخ 10 گرم گل ارمنی 5 گرم همه را خوب سائیده در شربت غوره ریخته روز سه قاشق غذاخوری میل نمایند.

سردرد با ناراحتیهای معدی در اثر وجود بلغم

علائم : ترش کردن، وجود گاز و نفخ زیاد در معده، آروغ ترش زدن وجود لعاب زیاد در دهان حالت تهوع و راحت شدن بیمار در اثر استفراغ.

درمان:

از جوشانده شبت ، ترب، ریشه شیرین بیان، سکنجبین برای خارج شدن محتویات معده استفاده می شود زیرا این امر باعث تسکین درد است بعد از این باید به تقویت معده پرداخت بیشتر دردهائی که مبداء گوارشی دارند درد آنها در وسط سر است که بایستی در اینجا نیز به تقویت معده و دستگاه گوارش پرداخت.

 نسخه برای تقویت معده

نسخه:

سردرد با مبداء کبدی

درد طرف راست سر وجود آفت و آسیب در کبد مثل سنگ کیسه صفرا، تورم کیسه صفرا، عفونتهای مجاری صفراوی، یرقانها و بیماریهای دیگر کبدی.

درمان:

رب انار، آب انار، آب آلو، آب غوره، عرق کاسنی، آب سرد و اگر بتوانند نان را در سرکه خورد کرده میل نمایند.

سردرد با مبداء بیماریهای طحال

علائم: درد سر بیشتر در طرف چپ خودنمائی می کند و ضعف و درد در طرف چپ شکم زیر آخرین دنده ها.

درمان:

در اینجا نیز نان و سرکه مفید است خیار دشتی یا کمبیره کبر و عرق پودینه به صورت مخلوط روزی 2 استکان صبح و عصر میل نمایند و معالجه بیماریهای کبد را دنبال کنند. 

سردرد با مبداء بیماریهای رحمی، کلیه، حجاب حاجزو روده ها که در بیماریهای رحمی کمبود خون حیض و درد وسط و جلوسر و کلیویها دردشان در پشت سر و در حجاب حاجز(دیافراگم) درد در وسط سر مایل به جلو و در مبتلایان به بیماریهای  روده ای درد در قدام نزدیگ پیشانی است.

درمان:

درمان اینگونه سردردها را بایستی به از بین بردن مبداء اصلی آن پرداخت و در درمان عضو معیوب کوشید.

سردرد با مبداء ضعف دماغی

در اینجا علائمی مانند کدورت حواس ظهور آفت در رفتار و اعمال دماغی و اختلال در تخیل افکار، وجود هیجان و ناآرامی و پیدایش سردرد به هنگام تحریک و تهییج برای صاحب آن، مانند شنیدن صداهای شدید بوئیدن بوی های مختلف.

درمان:

تقویت دماغ نمایند گوشت پرندگان با نخود پخته و کمی زعفران و دارچین و گلاب اضافه نموده میل نمایند کمپوت میوه ها و شربت صندل بکار ببرند روغن گل یا گلاب و کمی سرکه بر سر بمالند قرنفل را نرم کوبیده در گلاب حل کرده به سر بمالند سیب، عنبر، و گلاب بویند در بهبودی مزاج و پاکسازی آن بکوشند و نسخه زیر را به کار ببرند.

نسخه:  دیگر(به صورت قائوت)

سردرد پس از بیدار شدن از خواب

در اینجا بایستی پاکسازی خلط غالب را نمایند و خاکستر را در سرکه حل کرده و بر شقیقه و پیشانی بمالند و خاکستر چوب انجیر را در سرکه حل کرده به کار برند. مانند دستور فوق به صورت مالیدنی (در این جا منظور استفاده از املاح خاکستر است)

سردرد به دنبال بیمارهای زیر

بعد از استفراغ کردن زیاد، بعد از خونگیری و ادرار زیاد، بعد از خونریزیهای زیاد زنانگی و نفاس و بواسیری و بعد از بیداری های مفرط و بی خوابی های شدید و پس از پیدایش غم و اندوه زیاد و شدت زکام و نزله و خون ریزیهای بینی و نیز پس از گرسنگی.

درمان:

در اینجا بایستی از غذاهای رقیق و مایعات استفاده شود آب جو یا مالشعیر مفید است گوشت پرندگان فربه سوپ مرغ و جو و آبگوشتهائی که از گردن بزغاله شیر خواره تهیه شده باشد و نیز حریره نشاسته میل نمایند و روغن بادام و روغن کنجد و روغن قلم و پیه مرغ بر سر بمالند و با آب گرم سر را بشویند و سر را ببندند.

سردرد به دنبال عمل زناشوئی

اینگونه سردردها در افراد ضعیف و زیاده رو دیده می شود.

درمان:

شیر گاو جوشانده مرتبا بنوشند روغن بنفشه در بینی چکانند مرتبا دوش آب نیم گرم گیرند زرده تخم مرغ عسلی شده و گوشت ماهی و اغذیه رقیق و مایعات خورند.

نسخه:

اگر مزاج بیمار گرم باشد از کمپوت به و سیب استفاده نمایند.

سردرد به علت وجود تب                                               

اینگونه دردها در هنگام تب پیدا شده و در وقت قطع تب بهبودی می یابد.

درمان:

سرکه و گلاب و روغن گل را مخلوط کرده به پیش سر بمالند اگر هوا گرم باشد پاها را با آب سرد و اگر هوا سرد باشد پاها را آب گرم پ شویه کنند.

صندل، آب خرفه، و بارهنگ بر سر ضماد نمایند اگر بیحالی شدید باشد شیر زن بر سر دوشند و اگر در اثر بدی کار معده و غیره تب عارض شده باشد تنقیه معده نمایند. سپس تقویت معده به گل قند و آب تمرهندی کنند، اگر سردرد به علت عفونی و عفونت کلی خون باشد در این جا سنگینی سر شدت بیشتری داشته و زانوها درد دارد و دانه های قرمز رنگی روی پوست پیدا می شود زبان بسیار خشک، چشمها فرو رفته و تب در حداعلای درجه می باشد که باید تنقیه و پاکسازی خلط غالب نمایند.

عرق کاسنی، عرق گاوزبان، عرق بیدمشگ دهند، گلاب و قند به کار برند سرکه و گلاب آمیخته بو کنند سوپ مرغ، سوپ ماش، سوپ جو و مرغ، گیشنیز، کدو، اسفناج دهند ریشه کرچک و زنیان را کوبیده بر سر ضماد می نمایند.

سردر در تعقیب ضربه و سقطه

علائم : وجود حادثه یا تصادم و یا عامل ضربه و سقطه و آثار آن در ضربه های سر و تصادفات اگر شکستگی در کار نباشد و ترس از شدت درد و ورم در میان باشد اگر بیمار دارای فشار خون و زیادی خون باشد مقداری از آن را می توان گرفت تا از فشار و قدرت آن کاسته شود و درد بیمار کمی آرام گیرد و فشار درون جمجمه کمترشود.

مورد، گل رس، آرد عدس، مامیثا، حضض، آقاقیا، صندل و روغن گل را مخلوط کرده به محل ضربه ضماد نمایند تا از هماتون و خونریزی زیر جلدی جلوگیری شود. و جمجمه محکمتر گردد.

روغن گل و سرکه نیز مفید است، اگر بیمار دچار تب، ورم و قرمزی شدید محل ضربه باشد باید از صندل سرخ گل ارمنی به صورت نرم کوبیده که در آب تاج ریزی حل شده باشد به محل درد ضماد نمایند.

اگر ورم و درد کمتر نشد آنها را در سرکه پخته به محل ضماد کنند.

اگر اختلالات حواس به وجود آمد و تب نیز پیدا شود آثار ورم مغز خون ریزی داخلی مشهود است از چوب درخت گز، پوست انار و میوه کاج و کندر و گل سرخ که همه را درهم کوبیده و نرم کرده باشند می توان به صورت ضماد استفاده نمود و آرد جو گل زوفا، برگ بید، و روغن گل به محل ضربه ضماد نمایند گل بنفشه، سیب، گلاب برای بوئیدن این گونه بیماران مفید است.

داروهای زیر به صورت پاشویه بر تمام سردردهای مزمن مؤثر می باشد:

گل خطمی، بابونه، مغز ناخنک، گل زوفا، تاج ریزی، خردل سبوس گندم که بایستی همه را جوشانده به کار برند (از هر کدام به مقدار کافی برای سه روز).

نسخه دیگر

گل بنفشه، گل خطمی، از هر یک 25 گرم سبوس گندم 75 گرم آب 4 بطری جوشانده به صورت پاشویه. نخسه زیر برای تسکین سردردهای کهنه و پاکسازی مغز از ژرم بیماری زا و گریپ های فصلی و مقاوم نافع است.

صبر زرد 5 گرم، عصاره ریشه شیرین بیان 25 گرم شوید 5 گرم، مصطکی 5/2 گرم صبر زرد را باید با آب کاسنی یا گلاب حل کرده و سپس بقیه داروها را به آن آمیخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه مسکن دیگر

ایارج فقیرا 15 گرم، شحم خنظل 5 گرم، تُربُد 5/2 گرم، افتیمون 5 گرم، سقمونیا (یا محموده) 5 گرم همه راکوبیده در آب کرفس حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

تخم اسفند کوبیده 25 گرم آب انگور یک بطر درهم جوشانده تا نصف شود، مغز گوسفند بکار برند و یا مغز مرغ را با آب انار مخلوط کرده به بیمار بخورانند، جوشانده آب اسطوخدوس را در شربت عسل حل کرده تجویز نمایند (اسطوخدوس 10 گرم در یک لیوان آب جوشانده صاف شده آن را با 250 گرم عسل مخلوط کرده بتدریج مصرف نمایند.

زعفران، مومیائی و کندر را سائیده در سفیده تخم مرغ حل کرده به قسمت ضرب دیده ضماد نمایند یا برگ کلم، مورد، مرزنحوش را کوبیده ضماد کنند، در تعقیب ضربه هائیکه مغز تکان خورده و باعث سردرد شده باشد 5 گرم اسطوخدوس را جوشانده در سر نوبت صاف شده آب آنرا با عسل میل نمایند.

پیدایش سردرد در تعقیب بوهای زننده

بعضی از افراد به محض بوئیدن چیزی دچار سردرد شدیدی می گردند که این این نوع خود باعث زحمت زیاد بیمار است زیرا کمتر وقتی و زمانی است که آدمی دچار اینگونه بوها نشوند چه در گذرگاهها و چه درمحل کار و غیره، همیشه ممکن است بوئی خوش یا ناخوش در هوا پراکنده شده باشد.

درمان:

بر حسب بوی پراکنده شده در هوا بایستی داروی آن انتخاب شود مثلا اگر از بوهای گرمی جات باشد کافور، بنفشه، گل نیلوفر، سیب درختی، گشنیز تر بو کنند و روغن بنفشه یا نیلوفر یا بادام در بینی بمالند اگر از بوهای بد و ناراحت کننده باشد بایستی بیمار دوش آب گرم گرفته سر را بشوید و قدری گلاب و سرکه در بینی بمالد.

سردرد در تعقیب تبهای زیاد و یا ناراحتیهای شدید روحی

در اینجا بایستی مزاج بیمار را پاک سازی کرده از امتلاء و پری دستگاه گوارش جلوگیری به عمل آورد عرق کاسنی روزانه میل نمایند، روغن بنفشه در بینی بچکانند از اشیای خوشبو استفاده کنند سر را با گلاب و صندل بشویند یا حضض و یا روغن گل بر سر بمالند و 5 گرم اسطوخدوس را جوشانده آب آنرا در نصف لیوان گلاب ریخته به تدریج بدهند.

سردرد در تعقیب مشروبات الکلی

در کشور هائی که مشروبات الکلی مصرف می شود اینگونه سردردها دیده می شود درمان آن را با سکنجبین و جوشانده شبت آغاز می کنند تا بیمار استفراغ کند تا معده از امتلاء و مصمومیت الکل پاک گردد اگر مزاج بیمار گرم باشد 5/2 گرم سقمونیا را در نصف لیوان آب انار حل کرده یا شیرخشت را در آب آلو یا در آب تمر ریخته کمی گلاب اضافه نموده تجویز نمایند در سرد مزاجان از ایارج فیقرا استفاده می شود شربت انار، شربت سیب، شربت به، شربت آب غوره، صندل را با آب سرد آمیخته به کار برند. اگر بیمار دارای مزاجی بسیار گرم باشد شیره خرفه با چهار عرق خنک (عرق کاسنی، عرق تمشک، عرق شاه تره، عرق بیدمشک) تجویز کنند در ابتدا با سرکه و روغن گل و گلاب سر را بشویند و در انتها یا بعدا روغن بابونه یا روغن سوسن را نیم گرم کرده به سر بمالند و سعی کنند که بیمار بخوابد اگر بیمار دارای التهابات داخلی یعنی حالت گریه و داد کشیدن باشد از دوغ ترش می توان استفاده کرد و پاهای او را در آب سرد می توان قرار داد یا روغن بنفشه را با قدری نمک ممزوج کرده بر کف پاها بمالند یا با جوشانده گل بنفشه بابونه و نمک پاشویه نمایند.
سردرد به علل متعدد دیگر

مثل سردردی که در تعقیب خوردن غذاهای فاسد و چرب و غلیظ و مسموم کننده و یا هر عامل دیگر که باعث بالا رفتن فشار داخل جمجمه باشد چه غذائی چه روحی و هیجانی و یا بوئی حتی گاهی در اثر مشاهده اشیاء و گاهی به علت شنیدن یک خبر ممکن است به شدت سردردهائی به وجود آید زمانی در اثر شنیدن صداهائی ممکن است به شدت سردرد افزوده گردد، اینگونه سردردها در تمام سر خود را نشان می دهد و اثر کوچکترین عامل تحریکی به شدت سردرد افزوده می شود حتی گاهی بیمار از دیدن روشنائی تنفر دارد و در تاریکی و تنهائی احساس آرامش و سکون می نماید اینگونه بیماران دوست دارند که در وقت سردرد چشم خود را بسته نگاه دارند و گاهی احساس می کنند که سرشان میخواهد بترکد این اصطلاح از زبان خود بیماران است.

درمان:

در بالا بودن و ازدیاد خون، فصد و کم کردن خون مؤثر است اگر بیمار چاق پرخون و دارای مزاجی گرم باشد شربت انار تجویز نمایند در سودامزاجها شربت افتیمون دهند و عرق گل گاوزبان را در قند حل کرده با تخم ریحان بکار برند در صفراوی مزاجها آب تمرهندی و چهارعرق های خنک دستور دهند.

نسخه های زیر برای اینکونه سردردها مؤثر است

نسخه:

سردردهای نیمه سر یا سردردهای میگرنی

این دردها بیشتر یک طرفه و دل زننده تواءم با حالت تهوع و تیر کشنده، در زنان شروع آن همزمان با درد قاعدگی گاهی، ارثی بودن و چند عوامل دیگر را می توان به علل فوق افزود. بحث علمی اینگونه سردردها در اول کتاب آمده است.

درمان:

مطابق دستورات گذشته خلط غالب بدن را بایستی از بین برد در دموی مزاجهائی که پرخونی زیاد آنها را آزار می دهد باید خون گیری به عمل آید در صفراوی مزاجها پاکسازی صفرا از بدن و دادن شربت گشنیز و بوئیدن کافور و خوردن شیر وشکر و گل بنفشه و گل نیلوفر و گل خطمی مؤثر است و برگ خطمی و برگ کاهو، گل سرخ را جوشانده آب آنرا به موضع درد بمالند و یا کوبیده تخم کاهو و پوست خشخاش به محل درد گذراند در بلغمی مزاجها پاکسازی بدن را به وسیله ایارج فیقرا کرده و از جوشانده بابونه درمنه ترکی آویشن شیرازی و شبت سر را بشویند و بابونه مغز ناخنک و شبت شنبلیله و کتان را کوبیده ضماد نمایند و یا از ضماد حنا با قدری نمک یا ضماد صمغ عربی و سداب یا پوست ریشه کبر یا خیار دشتی و یا پیاز عنصل و فرفیون استفاده نمایند اگر درد ساکت نشود کوبیده 10 گرم تخم کاهو 5 گرم مر 5 گرم پوست خشخاش 5 گرم کتیرا و بذرالنبج را در گلاب حل کرده به محل درد ضماد نمایند و حتی المقدور مخدرات ندهند: ضماد زیر در تسکین این گونه دردها نیز مؤثر است:

نسخه:

نسخه بنام مفرح جالینوسی

آمله مقشر 25 گرم 7 روز در شیر خیسانده و پس از خارج کردن از شیر سه روز در گلاب نگهداری کرده و پس از خارج کردن از گلاب با گل گاوزبان، تخم خرفه، از هر کدام 25 گرم، صندل سرخ و سفید، بادیان، سنبل از هر کدام 10 گرم، تخم گیشنیز، بهمن سرخ و سفید، دارچین، طباشیر، پوست نارنج، ابریشم مقرض، کهربا از هر کدام 5 گرم، مروارید و بسد یا ریشه مرجان از هر کدام 5/2 گرم همه داروها را نرم سائیده در شربت سیب یا شربت به یا عسل به اندازه نیم کیلو حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

معجون فوق برای گرفتگی جلو قلبی و اختلالات فکری و سرگیجه و بیماری صرع و دردهای شقیقه ای و بیماری مالیخولیا مؤثر است.

نسخه:

قثاءالحمار یا خیار دشتی و افسنتین را در آب و روغن زیتون ریخته کمی جوشانده تا سفت شود از این رو برای تسکین درد به محل بیماری مالیده شود و با آب دو جوشانده (بدون روغن) سر را می توان شست.

نسخه بوئیدنی

سائیده فلفل سیاه یا دارشیشعان یک گرم میخک 5 دانه همه را بسیار نرم سائیده بو کنند یا تنباکو سائیده بو نمایند.

نسخه:

بطور کلی برای میگرن میتوان از دستورهای زیر استفاده نمود. و این نسخه ها به تجربه رسیده و خیلی مؤثرتر از دستورات قبلی برای میگرنیها است.

ونسخهای مجرب و مؤثردیگرکه پس از پرکردن فرم مزاج سنج به شما ارائه خواهد شد:

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

سردردها قسمت دوم
سردردهای قسمت دوم و سوم به قسمت اول انتقال داده شده

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

سردردها قسمت سوم

سردردهای قسمت دوم و سوم به قسمت اول انتقال داده شده

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

سرگیجه ها

سرگیجه

اصطلاح سرگیجه به حالتی اطلاق می شود که بیمار احساس می کند که اشیا به دور او می چرخد و بالعکس چشمش سیاهی می رود وگاهی بیمار نمی تواند یک حالت جهت یابی بین خود و اشیاء را بیابد. سر گیجه اکثر در بیماریهای لابیرنت گوشی، شاخه دهلیزی عصب هشتم یا هسته مرکزی این عصب یا ارتباطات آن دیده می شود، شایع ترین علل سرگیچه سندروم می نییر است لابیرن تیت حاد و آسیب های عضوی، مغزی، حالات امتلائی و فشار خون و بسیاری از عوامل دیگرمی تواند عامل سرگیجه باشد مثل کم شدن ناگهانی فشار خون و غیره.

تابلو زیر کمک به تشخیص سرگیجه می کند

اگر سرگیجه بطور ناگهانی ایجاد شده باشد، سرگیجه مرکزی که ورم لابیرنت گوش داخلی، اختلال عروق گوش داخلی می تواند عامل آن باشد.

اگر سرگیجه بطور مزمن و کهنه باشد و نیز زودگذر باشد باید دید که علائم گوشی در بیمار وجود دارد یا خیر که اگر وجود داشته باشد استوئیت ماستوئیدیت، بیماری منیر، نورینوم اکوستیک ممکن است بوده باشد.

اگر علائم گوشی وجود ندارد باید دید که آیا با وضعیت بیمار ارتباط دارد یا خیر که اگر ارتباط دارد ممکن است مربوط به، سرگیجه وضعی یا استوفیت های مهره ای باشد.

اگر با وضعیت بیمار مربوط نباشد ممکن است عامل آن داروها هیپروانتی لاسیون (زیاد نفس کشیدن) آسیبهای گردن و یا میگرن باشد.

اگر سرگیجه مدام باشد باید دید علائم گوشی وجود دارد یا خیر اگر وجود داشته باشد مربط به نورینوم اکوستیک و سایر تومورهای زاویه جمجمه وپل دماغی است اگر علائم گوشی وجود نداشته باشد باید دید که با حالت غشی همراه است یا نه اگر با غشی همراه باشد باید به فکر عدم تکافوی گردش خون، بیماری قلبی بازیلر، آرتریو اسکلروز کاروتید، حساسیت سینوس کاروتید افتاد. اگر با خالت غشی همراه نباشد، بیماریهای پسیکونوروز، بلا بودن فشارخون، کم خونی، مرض قند ( دیابت ) پر کاری تیروئید و ناسازگاری خونی مطرح می شود.

سرگیجه از نظر مزاجهای چهارگونه

سرگیجه در نزد کسانیکه خون زیادی دارند علائم:

سرخی صورت و چشمها، برآمدگی عروق پیشانی و شقیقه و به سزعت رفع شدن سرگیجه.

درمان: 

خون گیری لازم است و پاکسازی بدن را با جوشانده هلیله و سکنجبین و شربت عناب و لعاب اسپرزه و آب انار و آب غوره و آب گشنیز و پرهیز از غذاهای گرم یا شور و سرشویه با جوشانده گل سرخ، بابونه و سبوس گندم و ضماد صندل و گلاب و روغن گل با روغن مورد و سرکه بر سر و آنچه در سردرد دموی مزاج یا پرخونی آمده است در اینجا نافع است.

سرگیجه در صفراوی مزاج علائم:

زردی صورت و تلخی دهان حالت چرت زدن، سرعت نبض، بهبودی از خنکیها و زود از بین رفتن سرگیجه.

درمان:

جوشانده شاه تره، پوست هلیله زرد، فلوس و ترنجبین، یا شیرخشت. آب انار، آب تمرهندی، سکنجبین و شربت لیمو، مغز فندق و گیشنیز و مویز و اسپرزه با شکر و آب انار ترش و آب غوره مؤثر است، سیب و به و سوپ جو و مرغ و آب غوره و تمرهندی مفید است گل بنفشه و صندل بو کنند و دستورات سردرد ضفراوی نیز در اینجا حاکم است.

نسخه:

هلیله زرد 15 گرم

تمرهندی 50 گرم

شاه تره 10 گرم

آلو 100 گرم

سه پستان 15 گرم

آب دو بطر

همه را جوشانده صاف کرده شیر خشت 25 گرم اضافه نموده روزه چهار استکان میل نمایند این نسخه برای امراز صفراوی مفید است و برای بیماری های خارش دار و جرب نیز مؤثر است و روزانه به جای آب می توان از عرق کاسنی استفاده نمود و ضماد گل خطمی و آرد باقلا و اسپرزه به ناحیه سر مفید است پاشویه گل خطمی و جو و بنفشه و همچنان سر شویه به و سیله آنها برای اینگونه بیماران توصیه می شود. پاشویه فوق را می توان با جوشانیده کاه جو نیز انجام داد.

سرگیجه در بلغمی مزاج علائم:

سنگینی سر، کمبود عطش، لعاب فراوان دهن، تندی نبض، سفیدی بدن.

درمان:

دادن ایارج فیقرا و بوئیدن مرزنجوش مفید است.

ازجوشانده بابونه 10 گرم برنجاسف 5 گرم مغزناخنک 5 گرم شبت 10 گرم سر را ماساژ دهید و بقیه معالجات مانند سردرد بلغمی است.

سرگیجه در سوداوی مزاج علائم:

کثرت فکر، خاموشی، تخیل ( خیالپردازی) چیزهای فاسد، ضعف و سفتی نبض.

درمان:

پاک سازی سودا از بدن، مالیدن روغن شبت، روغن بابونه و یا ماساژ سر با آب جوشیده آنها، بقیه دستورات مانند سردرد سوداوی است.

سرگیجه با علت معدی در حالت صفراوی

غلبه بیماری در وقت خالی بودن معده و سکونش در سیری، حالت خفقان، قی، کمبود اشتها، درد بالای معده، تلخی دهان، سرعت نبض، زودرنجی یا تیزی حواس.

درمان:

اول سکنجبین با آب گرم و قدری نمک داده تا بیمار استفراغ کند سپس آلوچه خشک 100 گرم تمر هندی 50 گرم هر دو را جوشانده 50 گرم ترنجبین شیره کش کرده به آن اضافه کنند 5 روز صبح ناشتا میل نماید آب غوره، آب انار ترش مفید بوده و سوپ گشنیز و آنچه در سرگیجه صفراوی گذشت در اینجا مفید است.

سرگیجه با شرکت معدی در حالت بلغمی

در اینجا از جوشانده تخم ترب و نمک و سکنجبین معده را خالی نمایند ( شستشوی معده ) مسهل بلغم دهند بعد از پاکسازی معده برای تقویت آن نخود هندی 5 گرم، مصطکی 10 گرم، گل قند نصف لیوان به مدت چهار روز این مقدار داده می شود، جوشانده 5 گرم برنجاسف با عسل به مدت 15 تا 20 روز مفید است.

دادن اطرفیل صغیر مفید است.

فرمول اطرفیل صغیر ( هر سه هلیله را با آمله برابر سائیده در روغن بادام یا روغن گاو ریخته عسل یا مویز یا کشمش سه چندان همه مخوط کرده روزی سه قاشق مربا خوری ) این شربت مقوی دماغ مصفای ذهن و رنگ صورت و از بین برنده ناراحتی های مقعد و بواسیر نیز می باشد، سرگیجه با علل و عوامل دیگری به وجود می آید که با بر رسیهای دقیق علل آن معلوم خواهد شد.

 

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد

 

منضج یا حل کننده مراجها

منضج یا حل کننده یا پزنده چیست

برای خارج شدن ماده ای که باعث بیماری در هر قسمتی از بدن شده است داروهائی به کار می رود که باعث نضج یا حل شدن آن می گردد مثلا موقعی که زیادی صفرا باعث بیماری شده باشد ( مثل زیاد صفرای خون در بیماریهای کبدی و غیره ) داروهای حل کننده ای بکار می برند مثل ( نضج ) که با تجویز آنها ناراحتی بیمار مرتفع می گردد داروهای حل کننده یا منضج را بر حسب مزاج بیمار انتخاب می نمایند مثلا اگر در اثر گرمی بیماری به وجود آمده باشد، منضج یا حل کننده یا داروی پاکسازی سردی به کار می برند.

منضج یا حل کننده خون اضافی

برای دریافت فرمل حل کننده خون اضافی پس از پر کردن فرم مزاج سنج دریافت کنید

منضج یا حل کننده صفرا

برای دریافت فرمل حل کننده صفرا پس از پر کردن فرم مزاج سنج دریافت کنید

منضج یا حل کننده بلغم

برای دریافت فرمل حل کننده بلغم پس از پر کردن فرم مزاج سنج دریافت کنید

منضج یا حل کننده سودا

برای دریافت فرمل حل کننده سودا پس از پر کردن فرم مزاج سنج دریافت کنید

مسهل خلط غالب

در دردهای مفصلی تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید مثل جمع شدن اسید اوریک در بیماری نقرس، هر داروئی که بتواند سوبات اسید اوریک را از مفصل جدا سازد آنرا مسهل و اسید اوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند.

غذاهای مضر برای دموی (پر خونی) مزاج

غذاهای که برای دموی مزاج (پرخونی) مضر است سرخ کردنی شیرینی قنادی انواع شور گوشت زیاد کره خامه نشاسته تخم مرغ زیاد سوس و روب غذاهای ساندویچی بادمجان ماست

 

غذاهای مناسب برای دموی (پر خونی) مزاج

غذاهایی که برای دموی مزاج (پرخونی) مفید است روزی 6 لیوان آب یکی نیم ساعت قبل از غذا و یکی دوساعت نمیم بعد از غذا خوردن، اسفناج، گوشت مرغ رسمی که بایستی همه را به صورت سوپ تهیه نمائید خاک شیر، بارهنگ، تخم مر، بالنگوی شیرازی، تخم ریحان، اسفرزه، قدمه شیرازی، صبح ناشتا ترشی جات طبیعی مثل شاه توت، آب زرشک ، تمرهندی، آلو، آب انار، لیمو ترش، آب نارنج، سوپ جو، نان جو، روغن زیتان، خوردن سالات قبل از غذا جوانه ها،  سبزیجات، میوه جات و جو و برنج را خیسانده به نسبت مساوی برای جلوگیری از چاق شدن با هم بپزند مثل کته یا چلو.

 

غذاهای مضر برای صفراوی مزاج

سورخ کردنی، غذاهای چرب، تخم مرغ، ادویه جات تند، غذاهای فریزشده، غذاهایی که با زود پز پخته شود، آش رشته، ماکارانی، آب یخ، نوشابه گازدار، چای، و غذاهای ساندویچی، پیتزا، بریده بریده غذا خوردن سعی کنند سه وعده غذا میل کنند.

 

غذاهای مناسب برای صفراوی مزاج

(( برای جلوگیری از چاق شدن مثل بلا برنج و جو را با هم بپزند )) سوپ ماش، سوپ اسفناج، سوپ جو با گشنیز و کدو، کدو حلوایی، نخودفرنگی، سبزیجات، جو دوسر و آب غوره و اسفناج، بادام شیرین، آب لیمو و زرشگ، هلو، زردالو، سیب،  کاهو، خیار، عرق کاسنی، و گوشت مرغ رسمی، گوشت بره .

 

غذاهای مضر برای بلغمی مزاج

غذاهایی که برای بلغمی مزاج (لنفاوی) مضر است لبنیات ماست انواع ترشی سیب زمینی عدس قارچ گوشت گاو و گوساله گوشت سفید چای قهوه نسکافه نارنگی کیوی گرمک لیموشیرین غذاهای فریز شده غذاهای ساندوچی و پیتزا

 

غذاهای مناسب برای بلغمی مزاج

غذاهایی که برای بلغمی مزاج (لنفاوی) مناسب است گوشت شتر گوشت گوسفند سار گنجشک سوپ سبزی، نخود آب، شیره و تخم کاوشه و هل، دارچین، زنجبیل، سورنجان، خولنجان، زیره، زعفران، سیر، موسیر، خردل، سبزی، کلم، مارچوبه، هویج، لیمو ترش تازه، کدوحلوایی، نخود، گندم، حلیم، جوزهندی، کرفس، نعناع، ترخون، غذاهای سردی بخش مثل لبنیات تورشی سرکه بلغم را زیاد می کند.

 

غذاهای مضر برای سوداوی مزاج

غذاهای مانده، ماهی دودی، نمک زیاد، خیارشور، گوشت حیوان پیر وکهنه، پنیر، گوشت گاو، چای و ماست. غذاهای مانده و شور، سوداو را زیاد می کند.

 

غذاهای مناسب برای سوداوی مزاج

سوپهایی که از مواد گرم و پرانرژی تهیه شده باشند (اول غذاهای ملین و بعد غذاهای گرم) عسل، مرتب قددمه شیرازی، انجیل، خرما، کشمش، نخود آب، تخم کاوشه، سوپ جوجه، زرده تخم مرغ رسمی، سوپ گوشت و کباب و ادویه جات مثل هل، دارچین، زعفران.

 

رژیم غذائی

کسی که مایل است بهداشت را رعایت کند، نبایستی سبزی زیاد (بقول) و میوه جات و نظائر آنرا غذای اصلی خود قرار دهد، زیراغذاهای نرم کننده، خون را کم کرده و می سوزاند و غذاهای سنگین نیز بلغم آور بوده بدن را سنگین می کند.

بهترین غذاها برای تندرستی عبارتند از:

1- گوشت به ویژه ماهی و مرغ رسمی، گوشت بزغاله گوشت گوساله و گوشت بره بی چربی.

2- گندم که خوب پاک و تمیز شده باشد و هیچگونه تخم علف و غیره در آن نباشد تا نان خوب دهد و نیز میوه جات و سبزیجات که منبع ویتامینهای مورد نیاز بدن میباشند.

3- شیرینی هائیکه با مزاج هر فرد سازش داشته باشد، یعنی متناسب با مزاج کنونی او باشد ( به ویژه شیری های طبیعی – عسل، خرما، کشمش و...).

4- نوشابه ها که باید خوشبو، خوش طعم و تازه باشند. در غذای روزانه نبایستی غذای دیگری غیر از چهار نوع بالا قرار گیرد، مگر برای رژیم بیماری یا در دست نبودن یکی از آنها.

در بین میوه ها آنهائیکه مشابه غذا هستند عبارتند از:

انجیر، انگور، مشروط بر اینکه این میوه ها کاملا رسیده و شیرین بوده و از هر گونه کرم زدگی، از قارچها و سایر عوامل انگلی در امان باشند و نیز خرما در سرزمین هائیکه به خوردن آن عادات دارند، اینها که گفته شد به نوبت خود خوب و مفید است.

ویک توسعه برای جلو گیری از پیشرفت بیماری

کسانی که مریض میشوند از غذاهایی که در زمان مریضی علاقه بیشتری نشان میدهند پرهیز کرده چون برایشان بد است و باید عکس آنها را مصرف کنند.

 

توجه:سایت جدید حکیم عباس با تصاویر بیماری ها و...راه اندازی شد